Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: právna poradňa

Zadajte otázku do právnej poradne

Pvýkrát vo väzení. Čo môže a nemôže advokátsky koncipient Poradňa

Pvýkrát vo väzení. Čo môže a nemôže advokátsky koncipient

Častou požiadavkou obvinených je, aby advokát doniesol klientovi do väzby cigarety 6

25.11.2016 | Podnikanie

Študentská pôžička a nový ručiteľ Poradňa

Študentská pôžička a nový ručiteľ

Dlžník nemá povinnosť oznámiť veriteľovi smrť ručiteľa, ak to zmluva priamo neprikazuje

18.11.2016 | Financie

Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka Poradňa

Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok pôžičky 1

14.11.2016 | Financie

Revízia detského ihriska externou firmou Poradňa

Revízia detského ihriska externou firmou

Hlavnú ročnú kontrolu nesmie vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa, ale iba nezávislý špecialista z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

11.11.2016 | Podnikanie

Ako ochrániť dom pred exekútormi Poradňa

Ako ochrániť dom pred exekútormi

Vlastník nehnuteľnosti môže ešte počas života rozhodnúť o jej predaji alebo darovaní 1

08.11.2016 | Financie

Nechcené dedičstvo a kedy sa do domu môže nasťahovať štát Poradňa

Nechcené dedičstvo a kedy sa do domu môže nasťahovať štát

Odmietnutie dedičstva alebo jeho prenechanie veriteľom patrí medzi nezvratné rozhodnutia dedičov

02.11.2016 | Financie

Pohľadávky vymôže expresne rýchlo platobný rozkaz Poradňa

Pohľadávky vymôže expresne rýchlo platobný rozkaz

Podaním odporu sa platobný rozkaz zruší a súd nariadi pojednávanie

28.10.2016 | Financie

Náhrada škody pri zanedbanej zdravotnej starostlivosti Poradňa

Náhrada škody pri zanedbanej zdravotnej starostlivosti

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia

27.10.2016 | Financie

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov Poradňa

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov

Oprávnená osoba má právo nakladať so svojim majetkom bez ohľadu na zmenšovanie majetku, ktorý by bol po jej smrti predmetom dedičstva

21.10.2016 | Financie

Ako reklamovať nedostatky na novostavbe Poradňa

Ako reklamovať nedostatky na novostavbe

Nároky zo zodpovednosti za závady kúpenej veci treba uplatniť do dvoch rokov od prevzatia veci 1

21.10.2016 | Financie

Aká  škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb Poradňa

Aká škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ale nie nárok na náhradu škody

19.10.2016 | Podnikanie

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu Poradňa

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu

Každá osoba môže nakladať počas života s vlastným majetkom podľa vlastného uváženia

12.10.2016 | Financie