Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: právna poradňa

Zadajte otázku do právnej poradne

Predaj cez sociálnu sieť. Ako riešiť reklamácie Poradňa

Predaj cez sociálnu sieť. Ako riešiť reklamácie

Podmienky záručnej doby a vybavovania reklamácií upravujú zákony na ochranu spotrebiteľa

26.08.2016 | Podnikanie

Zrušenie prenájmu a vrátenie depozitu Poradňa

Zrušenie prenájmu a vrátenie depozitu

Povinnosti vrátiť depozit sa prenajímateľ nemôže vyhnúť

25.08.2016 | Financie

Jednoosobová eseročka a valné zhromaždenie Poradňa

Jednoosobová eseročka a valné zhromaždenie

Zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti nahrádza rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

24.08.2016 | Podnikanie

Maximálnu výšku výživného na dieťa zákon nepozná Poradňa

Maximálnu výšku výživného na dieťa zákon nepozná

Oprávnený rodič môže požiadať o zvýšenie výživného na maloleté dieťa v prípade zmeny pomerov

19.08.2016 | Financie

Kontrola tachografov inšpektorátom práce Poradňa

Kontrola tachografov inšpektorátom práce

Ak vozidlo nejazdí, záznamový list nie je potrebný, ale vypísať treba potvrdenie o činnosti 4

16.08.2016 | Podnikanie

Byt na hypotéku. Bez akých právnych dokumentov sa nezaobíde Poradňa

Byt na hypotéku. Bez akých právnych dokumentov sa nezaobíde

Zmluva o budúcej zmluve zaväzuje kupujúceho a predávajúceho 4

10.08.2016 | Financie

Živnostník aj konateľom. A čo zákaz konkurencie?

Živnostník aj konateľom. A čo zákaz konkurencie?

V spoločenskej zmluve alebo stanovách obchodnej spoločnosti nemožno vylúčiť zákaz konkurencie, iba ho sprísniť alebo rozšíriť

01.08.2016 | Podnikanie

Exekučné záložné právo zablokuje nehnuteľnosť dlžníka Poradňa

Exekučné záložné právo zablokuje nehnuteľnosť dlžníka

Opatrenie má často psychologický efekt - dlžník vymáhanú pohľadávku zaplatí a nedôjde k dražbe nehnuteľnosti

29.07.2016 | Podnikanie

Kedy je exekúcia premlčaná Poradňa

Kedy je exekúcia premlčaná

Rozhodnutie o nemajetnosti dlžníka nebráni obnoveniu exekučného konania

27.07.2016 | Financie

Advokát pri výsluchu. Vyšetrovateľom sa to nepáči

Advokát pri výsluchu. Vyšetrovateľom sa to nepáči

Konzultovať odpovede s obhajcom na položené otázky nie je možné 2

22.07.2016 | Podnikanie

Čo nepatrí obdarovanému po úmrtí darcu Poradňa

Čo nepatrí obdarovanému po úmrtí darcu

Prevod hnuteľných vecí nemusí byť súčasťou zmluvy o darovaní

19.07.2016 | Financie

Ako si môže nadšenec stolárstva  otvoriť remeselnú živnosť Poradňa

Ako si môže nadšenec stolárstva otvoriť remeselnú živnosť

Živnostenskému úradu treba preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore

18.07.2016 | Podnikanie