Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: právna poradňa

Zadajte otázku do právnej poradne

Aké priezvisko dať nemanželskému dieťaťu Poradňa

Aké priezvisko dať nemanželskému dieťaťu

Ak sa rodičia nedohodnú na mene a priezvisku maloletého dieťaťa, urobí tak súd

27.05.2016 | Financie

Nedoplatok za teplo? Ako zabrániť, aby susedia kúrili za vaše peniaze Gazduj

Nedoplatok za teplo? Ako zabrániť, aby susedia kúrili za vaše peniaze

V zateplených bytovkách je problém s kradnutím tepla z rohových bytov ešte väčší ako v nezateplených 7

23.05.2016 | Gazduj

Zápis eseročky do obchodného registra je lacnejší Poradňa

Zápis eseročky do obchodného registra je lacnejší

Súdne poplatky sa od začiatku roka znížili a zaokrúhlili na celé eurá

20.05.2016 | Podnikanie

Strata kúpnej zmluvy od bytu. Ako získať jej originál alebo kópiu? Poradňa

Strata kúpnej zmluvy od bytu. Ako získať jej originál alebo kópiu?

Buď uspejete u pôvodného vlastníka, alebo pomôže katastrálny úrad

11.05.2016 | Financie

Zmenu priezviska riešte hneď po rozvode, inak „zacvakáte” Gazduj

Zmenu priezviska riešte hneď po rozvode, inak „zacvakáte”

Do troch mesiacov bezbolestne za 5 eur, neskôr za sto a s papierovaním navyše

06.05.2016 | Gazduj

Daňový úrad neakceptoval elektronicky podané odvolanie Poradňa

Daňový úrad neakceptoval elektronicky podané odvolanie

Každé podanie je priradené k daňovému subjektu a správca dane by ho mal akceptovať

02.05.2016 | Podnikanie

Znalecký posudok. Musí ho súd doručiť obhajcovi? Poradňa

Znalecký posudok. Musí ho súd doručiť obhajcovi?

Nie je dôvod vyzývať obhajcu na preštudovanie znaleckého posudku v informačnej kancelárii súdu 1

27.04.2016 | Podnikanie

Chata len pre dcéru. Ako vylúčiť z vlastníctva zaťa? Poradňa

Chata len pre dcéru. Ako vylúčiť z vlastníctva zaťa?

Veci nadobudnuté dedičstvom a darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

22.04.2016 | Financie

Odmietnutie dedičstva je nezvratné Poradňa

Odmietnutie dedičstva je nezvratné

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva sa musí týkať celého dedičského podielu, nemožno teda odmietnuť len časť dedičstva

21.04.2016 | Financie

Obvinený zo sprenevery bez znaleckého posudku Poradňa

Obvinený zo sprenevery bez znaleckého posudku

Je štandardom, že v prípade majetkových trestných činov súd privolá do trestného konania znalca

15.04.2016 | Podnikanie

Práca vo Veľkonočnú nedeľu. Odpracovať zmenu vo výrobe? Poradňa

Práca vo Veľkonočnú nedeľu. Odpracovať zmenu vo výrobe?

Zákaz práce sa vzťahuje na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác

13.04.2016 | Financie

Budovanie kanalizácie bez vedomia vlastníka pozemku

Budovanie kanalizácie bez vedomia vlastníka pozemku

Za umiestnenie kanalizačnej prečerpávacej stanice náleží náhrada

12.04.2016 | Financie