Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: právna poradňa

Zadajte otázku do právnej poradne

Pohľadávky vymôže expresne rýchlo platobný rozkaz Poradňa

Pohľadávky vymôže expresne rýchlo platobný rozkaz

Podaním odporu sa platobný rozkaz zruší a súd nariadi pojednávanie

28.10.2016 | Financie

Náhrada škody pri zanedbanej zdravotnej starostlivosti Poradňa

Náhrada škody pri zanedbanej zdravotnej starostlivosti

Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia

27.10.2016 | Financie

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov Poradňa

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov

Oprávnená osoba má právo nakladať so svojim majetkom bez ohľadu na zmenšovanie majetku, ktorý by bol po jej smrti predmetom dedičstva

21.10.2016 | Financie

Ako reklamovať nedostatky na novostavbe Poradňa

Ako reklamovať nedostatky na novostavbe

Nároky zo zodpovednosti za závady kúpenej veci treba uplatniť do dvoch rokov od prevzatia veci

21.10.2016 | Financie

Aká  škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb Poradňa

Aká škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ale nie nárok na náhradu škody

19.10.2016 | Podnikanie

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu Poradňa

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu

Každá osoba môže nakladať počas života s vlastným majetkom podľa vlastného uváženia

12.10.2016 | Financie

Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť? Poradňa

Balík pohľadávok. Predať alebo sa súdiť?

Ak má veriteľ dostatok času a disponibilné finančné prostriedky, je lepšie vymáhať pohľadávku súdnou cestou 3

03.10.2016 | Podnikanie

Chybný zápis zmeny v obchodnom registri a jeho oprava Poradňa

Chybný zápis zmeny v obchodnom registri a jeho oprava

Sudca nie je viazaný žiadnou lehotou na vybavenie žiadosti o opravu

30.09.2016 | Podnikanie

Eseročka je 10 rokov bez dozornej rady. Je to problém? Poradňa

Eseročka je 10 rokov bez dozornej rady. Je to problém?

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať zriadené dva orgány - valné zhromaždenie a konateľa alebo konateľov

28.09.2016 | Podnikanie

Rozšírenie bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov o darovaný dom Poradňa

Rozšírenie bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov o darovaný dom

Dohody o rozšírení alebo zúžení BSM môžu manželia uzatvárať len s účinkami do budúcnosti

21.09.2016 | Financie

Ako správne darovať kameru Poradňa

Ako správne darovať kameru

Darovanie ako bezodplatný prevod vlastníckeho práva k určitej veci je napadnuteľné 1

20.09.2016 | Financie

Operátori nie sú pri jednostranných zmenách zmlúv nepriestrelní Gazduj

Operátori nie sú pri jednostranných zmenách zmlúv nepriestrelní

Dokazuje to prípad zákazníka, ktorý sa ohradil voči zdraženiu televíznych služieb českého O2

18.09.2016 | Gazduj