Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová Poradňa

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová

Pravidlá transferového oceňovania zakazujú netrhové správanie medzi závislými subjektmi 1

20.01.2017 | Podnikanie

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať? Poradňa

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať?

Vzniká povinnosť podať štvrťročný súhrnný výkaz DPH a preniesť daňovú povinnosť na českého zákazníka

14.12.2016 | Podnikanie

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky Poradňa

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky

Závislým osobám je nutné stanoviť trhovú cenu za prenájom

09.12.2016 | Podnikanie

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie? Poradňa

Výmena kotla. Ide o technické zhodnotenie?

Treba posúdiť, či nový kotol bude mať vyššiu výkonnosť alebo lepšie technické parametre ako pôvodný

24.10.2016 | Podnikanie

Fakturácia za poradenské služby a DPH Poradňa

Fakturácia za poradenské služby a DPH

Ak je dodávateľ služieb platiteľom DPH, vystavuje daňový doklad s daňou

18.10.2016 | Podnikanie

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky Poradňa

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky

Cena za prevod majetku by nemala byť neprimerane nízka, ale mala by odrážať trhové podmienky pri podobnom predmete kúpy 1

06.10.2016 | Podnikanie

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH Poradňa

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH

Treba presne definovať objednávateľa, potom miestom dodania služby je jeho sídlo a alebo miesto podnikania

12.09.2016 | Podnikanie

Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte Poradňa

Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte

Hypotéka na nehnuteľnosť, ktorú obstarala fyzická osoba, nie je nákladom eseročky

15.08.2016 | Financie

Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH Poradňa

Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH

Vylúčiť manželského partnera z podnikania možno dohodou o zúžení alebo o zrušení BSM

12.08.2016 | Podnikanie

Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať Poradňa

Budova na podnikanie. Koľko rokov ju odpisovať

Zaradenie nehnuteľnosti do odpisovej skupiny závisí od hlavného využitia z celkovej úžitkovej plochy

09.08.2016 | Podnikanie

Refakturácia stavebných činností a DPH Poradňa

Refakturácia stavebných činností a DPH

Dodanie materiálu bez stavebného zásahu fakturuje dodávateľ s daňou

25.07.2016 | Podnikanie

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia Poradňa

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia

S vlastníkmi nehnuteľnosti uzatvorí správca ako užívateľ nájomnú zmluvu

15.07.2016 | Podnikanie