Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Tag: účtovná poradňa

Zadajte otázku do účtovnej poradne

Refakturácia stavebných činností a DPH Poradňa

Refakturácia stavebných činností a DPH

Dodanie materiálu bez stavebného zásahu fakturuje dodávateľ s daňou

25.07.2016 | Podnikanie

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia Poradňa

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia

S vlastníkmi nehnuteľnosti uzatvorí správca ako užívateľ nájomnú zmluvu

15.07.2016 | Podnikanie

Exekúcia z dôchodku Poradňa

Exekúcia z dôchodku

Prednostnými pohľadávkami sú napríklad pohľadávky výživného, daní či sociálneho alebo zdravotného poistenia

01.07.2016 | Financie

Ako sa brániť, keď nesedí vyúčtovanie za byt

Ako sa brániť, keď nesedí vyúčtovanie za byt

Kto môže za nesprávny odpočet vody v bytoch, ktoré spravuje bytové družstvo 3

24.06.2016 | Financie

Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu Poradňa

Zásielky do zahraničia. Ako sa vyhnúť colnému vyhláseniu

Povinný dôkaz na oslobodenie od dane si vyžiada daňová kontrola, inak hrozí dorubenie DPH 4

25.05.2016 | Podnikanie

Predaj literatúry a registračná pokladňa Poradňa

Predaj literatúry a registračná pokladňa

Povinnosť mať pokladňu sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá predáva tovar alebo službu na základe podnikateľského oprávnenia

13.05.2016 | Financie

Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské? Poradňa

Plánovanie materstva. Ako dosiahnuť čo najvyššie materské?

Dobrovoľné nemocenské poistenie musí trvať aspoň 270 dní v období posledných 2 rokov pred pôrodom 7

03.05.2016 | Financie

Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť? Poradňa

Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?

Pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených výdavkov stačí viesť daňovú evidenciu

29.04.2016 | Financie

Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky Poradňa

Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky

Výdavky na brokera, kurzy aj virtuálne sídlo sú nákladmi, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania

25.04.2016 | Podnikanie

Odpisovanie výrobnej haly.  Ukončiť alebo pokračovať? Poradňa

Odpisovanie výrobnej haly. Ukončiť alebo pokračovať?

Daňové odpisy hmotného majetku je možné prerušiť na jedno alebo viac celých zdaňovacích období

18.04.2016 | Podnikanie

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti Poradňa

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Ak sa nehnuteľnosť v minulých účtovných obdobiach neodpisovala a nezahrňovala do daňových výdavkov, tak DPH si možno uplatniť

11.04.2016 | Podnikanie

Prvý rok eseročky a daňová licencia Poradňa

Prvý rok eseročky a daňová licencia

Pri odkúpení časti majetku nevzniká právne nástupníctvo

07.04.2016 | Podnikanie