Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Podmienky používania TREND.sk

1. Prevádzkovateľom portálu TREND.sk (ďalej len "portál") je TREND Holding, s.r.o., Bratislava (IČO 35702567), so sídlom Tomášikova 23, 821 01 Bratislava.  Niektoré technické a obslužné činnosti pre TREND Holding vykonáva spoločnosť TREND Representative, s.r.o., Bratislava (IČO 43824706), so sídlom Tomášikova 23, 821 01 Bratislava. Portál TREND.sk tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne etrend.sk a trend.sk. Používateľom portálu je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky portálu.

2. Údaje poskytnuté používateľom v registračnom formulári budú využité výlučne na prevádzku portálu a poskytovanie ním vyžiadaných služieb. Používateľ môže prevádzkovateľovi dobrovoľne udeliť samostatný súhlas na využitie osobných údajov aj na iné ako vyššie uvedené účely. Na poskytovanie niektorých služieb portálu, meranie návštevnosti a na prevádzku systému zobrazujúceho reklamu prevádzkovateľ využíva technológiu cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Prečítajte si úplné Pravidlá ochrany osobných údajov: http://www.etrend.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.html

3. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah uverejnený na portáli (ďalej len "obsah") je chránený autorskými právami TREND Holdingu, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Prečítajte si úplný dokument upravujúci politiku copyrightu:  http://www.etrend.sk/politika-copyrightu.html

4. Časť obsahu na portáli TREND.sk je voľne prístupná všetkým používateľom, ktorí disponujú technickým vybavením umožnujúcim pripojenie do internetu a zobrazenie stránok portálu. Prístup k iným častiam obsahu môže byť spoplatnený alebo podmienený bezplatnou registráciou. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti a spoplatnení/nespoplatnení obsahu podľa vlastného uváženia.

5. Prevádzkovateľ sa snaží o čo najlepšiu technickú dostupnosť služieb portálu pri vynaložení ekonomicky opodstatnených nákladov. Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.

6. Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach portálu.

7. Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním obsahu a využívaním služieb portálu. Súčasťou obsahu portálu je aj reklama obchodných partnerov prevádzkovateľa.

8. Prevádzkovateľ umožňuje v rámci niektorých svojich služieb zaregistrovaným používateľom nezávislé publikovanie vlastného obsahu, najmä názorov na iný obsah. Za tento obsah je zodpovedný používateľ - autor obsahu - a je v jeho vlastnom záujme, aby sa vyvaroval právne postihnuteľného konania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov čitateľov v diskusiách ku článkom, v diskusných fórach, poradniach a blogoch. Napriek tomu prevádzkovateľ čitateľmi vytvorený obsah monitoruje, využíva automatický filter na vulgarizmy a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia nežiaduce príspevky vymazávať.

9. Používateľ nesmie šíriť, podielať sa na šírení alebo predaji a redistribúcii obsahu bez písomného súhlasu TREND Holdingu. Kopírovanie a skladovanie obsahu pre iné ako nekomerčné účely je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu TREND Holdingu.

10. Dokument upravujúci podmienky blogovania na portáli TREND.sk je dostupný na stránke http://www.etrend.sk/podmienky-blogovania.html

11. Dokument upravujúci podmienky diskutovania na portáli TREND.sk je dostupný na stránke http://www.etrend.sk/pravidla-diskusie.html

12. Dokument upravujúci podmienky PPC inzercie na portáli TRENDreality.sk je dostupný na stránke http://www.etrend.sk/podmienky-ppc-inzercie.html

13. Dokument upravujúci podmienky používania obchodu TRENDmarket.sk je dostupný na stránke http://www.etrend.sk/podmienky-pouzivania-trendmarket.html

14. Dokument upravujúci politiku copyrightu je dostupný na stránke http://www.etrend.sk/politika-copyrightu.html

15. Pravidlá ochrany osobných údajov na portáli TREND.sk sú dostupné na stránke http://www.etrend.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.html

Nástroje

Hlavný kontakt - recepcia

Tel.: (02) 208 22 222
E-mail: redakcia@trend.sk

Kontakt pre predplatiteľov

Slávka Pocciová
Tel.: (02) 208 22 106
E-mail: predplatne@trend.sk

Kontakt pre inzerentov

Silvia Vadovičová, (02) 208 22 271
Daniel Pšenák, (02) 208 22 108
Fax: (02) 208 22 246
E-mail: inzercia@trend.sk
Príjazd autom (pdf)

Fakturačné údaje - inzercia

TREND Representative, s.r.o.
Tomášikova 23,
821 01 Bratislava

IČO: 43824706
DIČ: 2022494287
IČ DPH: SK2022494287

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, pod vložkou číslo: 49039/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622180607/1100
IBAN: SK67 1100 0000 0026 2218 0607
SWIFT: TATR SK BX