Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňový a odvodový kalendár

30.01.2014 | TREND

Termíny dôležitých povinností v roku 2014 nielen pre podnikateľov. Stiahnite si Daňový a odvodový kalendár TRENDU ako bezplatnú aplikáciu do mobilu. Vďaka nastaviteľným pripomienkam už žiadny termín nezmeškáte!

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Január 2014

8. január

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za december 2013 (minimum SP 130,27 €, ZP 55,02 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za december 2013

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za december 2013
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. január

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za december 2013
 • odvod súm na zabezpečenie dane platiteľom príjmu za december 2013

20. január

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

27. január

 • termín na podanie súhrnného výkazu za december 2013 alebo za 4. kvartál 2013 pre mesačných a kvartálnych platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za december 2013 alebo 4. kvartál 2013 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z liehu, piva, vína, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za december 2013

31. január

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za december 2013
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za január 2014
 • posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností obci ako správcovi dane, ak daňovníkovi v roku 2013 vznikla daňová povinnosť - nadobudol nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu apod.
 • splatnosť dane z motorových vozidiel vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2013 + termín na podanie daňového priznania
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €


Február 2014

10. február

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za január 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za január 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za január 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

17. február

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za január 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane za január 2014 (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ)

20. február

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25. február

 • termín na podanie súhrnného výkazu za január 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za január 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za január 2014

28. február

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za február 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za január 2014
 • termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do sociálneho fondu za rok 2013


Marec 2014

10. marec

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za február 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za február 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za február 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

17. marec

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za február 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za február 2014

20. marec

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25. marec

 • termín na podanie súhrnného výkazu za február 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za február 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za február 2014

31. marec

 • posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb a dani z príjmu právnických osôb za rok 2013 + splatnosť dane z príjmov za rok 2013
 • posledný termín na zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (predĺženie o 3 -6 mesiacov, podľa toho, či daňovník mal príjmy zo zahraničia)
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za marec 2014 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/4 za 1. kvartál 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 1. kvartál 2014 vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 660 € a nepresiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za február 2014
 • termín na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zamestnancov za rok 2014 pre platiteľa dane, ktorý je zamestnávateľom


Apríl 2014

8. apríl

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za marec 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za marec 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za marec 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. apríl

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za marec 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za marec 2014

21. apríl

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. apríl

 • termín na podanie súhrnného výkazu za marec 2014 alebo 1. kvartál 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za marec 2014 alebo 1. kvartál 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou na DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úra za marec 2014

30. apríl

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za marec 2014
 • termín pre zamestnávateľa na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za apríl 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín na doplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane z príjmov právnickej osoby za obdobie január až marec 2014, ak zaplatené preddavky sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2013


Máj 2014

9. máj

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za apríl 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za apríl 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za apríl 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. máj

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za apríl 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za apríl 2014

20. máj

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

26. máj

 • termín na podanie súhrnného výkazu za apríl 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za apríl 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za apríl 2014


Jún 2014

2. jún

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za máj 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za apríl 2014

9. jún

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za máj 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za máj 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za máj 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. jún

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za máj 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za máj 2014

20. jún

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. jún

 • termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za máj 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za máj 2014

30. jún

 • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2013, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za jún 2014 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/4 za 2. kvartál 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 € a nepresiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj 2014


Júl 2014

8. júl

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za jún 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za jún 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za jún 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. júl

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za jún 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za jún 2014

21. júl

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. júl

 • termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2014 alebo 2. kvartál 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za jún 2014 alebo 2. kvartál 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za jún 2014

31. júl

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za júl 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún 2014


August 2014

8. august

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za júl 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za júl 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za júl 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. august

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za júl 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za júl 2014

20. august

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. august

 • termín na podanie súhrnného výkazu za júl 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za júl 2014 + termín na podanie daňového priznania pre mesačných platiteľov DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za júl 2014


September 2014

2. september

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za júl 2014

8. september

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za august 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za august 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za august 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. september

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za august 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za august 2014

22. september

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. september

 • termín na podanie súhrnného výkazu za august 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za august 2014 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za august 2014

30. september

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za september 2014 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/4 za 3. kvartál 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 € a nepresiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za august 2014
 • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2013, ak daňový subjekt, ktorý mal príjmy zo zahraničia, oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o šesť mesiacov


Október 2014

8. október

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za september 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za september 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za september 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. október

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za september 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za september 2014

20. október

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27. október

 • termín na podanie súhrnného výkazu za september 2012 alebo 3. kvartál 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za september 2014 alebo 3. kvartál 2014 + termín na podanie DP pre platiteľov s mesačnou a štvrťročnou daňovou povinnosťou
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za september 2014

31. október

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za september 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za október 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 292 €


November 2014

10. november

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za október 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za október 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za október 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

18. november

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za október 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za október 2014

20. november

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. november

 • termín na podanie súhrnného výkazu za október 2014 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za október 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za október 2014


December 2014

1. december

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za november 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za október 2014

8. december

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za november 2014 (minimum SP 133,42 €, ZP 56,35 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za november 2014

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za november 2014
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. december

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 za november 2014
 • odvod súm na zabezpečenie dane (najmä z platieb zahraničným daňovníkom so sídlom mimo EÚ) za november 2014

22. december

 • registračná povinnosť na DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

29. december

 • termín na podanie súhrnného výkazu za november 2014 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za november 2014 + termín na podanie daňového priznania pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou + termín na podanie kontrolného výkazu
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za november 2014

31. december

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za december 2012 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/4 za 4. kvartál 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 292 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 660 € a nepresiahne limit 8 292 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za november 2014
 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0 Diskusia

Tagy: daňová poradňa, daňové priznanie, kalendár, poradňa, TREND.sk radí, účtovná poradňa

Diskusia (0 reakcií)

Nástroje

 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0 Diskusia