Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Daňový a odvodový kalendár

14.02.2014 | TREND

Aktualizácia | Termíny dôležitých povinností v roku 2015 pre podnikateľov, SZČO aj fyzické osoby. Stiahnite si Daňový a odvodový kalendár TRENDU ako bezplatnú aplikáciu do mobilu. Vďaka nastaviteľným pripomienkam už žiadny termín nezmeškáte!

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Január 2015

8. január

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. január

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. január

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

26. január

 • termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre mesačných a kvartálnych platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31. január

 • posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ak daňovníkovi v predchádzajúcom roku vznikla daňová povinnosť - nadobudol nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu apod.

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Február 2015

2. február

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za predchádzajúci mesiac
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za január 2015
 • termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel za predchádzajúci rok
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

9. február

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. február

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. február

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25. február

 • termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

28. február

 • termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do sociálneho fondu za rok 2014

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Marec 2015

2. marec

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za február 2015

9. marec

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. marec

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. marec

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25. marec

 • termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31. marec

 • posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb a dani z príjmu právnických osôb za predchádzajúci rok + splatnosť dane z príjmov za predchádzajúci rok
 • posledný termín na zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok (predĺženie o 3 alebo 6 mesiacov ak mal daňovník príjmy zo zahraničia)
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za marec 2015 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 1. kvartál 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 1. kvartál vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za marec 2015
 • termín na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zamestnancov za rok 2014 pre platiteľa dane, ktorý je zamestnávateľom

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Apríl 2015

8. apríl

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za marec 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za marec 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. apríl

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. apríl

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27. apríl

 • termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • platnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30. apríl

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za marec 2015
 • termín pre zamestnávateľa na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2014
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za apríl 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • termín na doplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane z príjmov právnickej osoby za obdobie január až marec 2015, ak zaplatené preddavky sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2014
 • termín na podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, o poukázaní 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Máj 2015

8. máj

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za apríl 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za apríl 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. máj

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. máj

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. máj

 • termín na podanie súhrnného výkazu za apríl 2015 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Jún 2015

1. jún

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za máj 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za apríl 2015

8. jún

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za máj 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za máj 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. jún

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. jún

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. jún

 • termín na podanie súhrnného výkazu za máj 2015 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30. jún

 • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2014, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb vza jún 2015 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v za 2. kvartál 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj 2015

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Júl 2015

8. júl

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za jún 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za jún 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. júl

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. júl

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27. júl

 • termín na podanie súhrnného výkazu za jún 2015 alebo 2. kvartál 2015 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31. júl

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za júl 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún 2015

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

August 2015

10. august

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za júl 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za júl 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

17. august

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. august

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. august

 • termín na podanie súhrnného výkazu za júl 2015 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31. august

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za júl 2015

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

September 2015

8. september

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za august 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za august 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. september

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21. september

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. september

 • termín na podanie súhrnného výkazu za august 2015 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30. september

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za september 2015 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 3. kvartál 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za august 2015
 • posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za rok 2014, ak daňový subjekt, ktorý mal príjmy zo zahraničia, oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o šesť mesiacov

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

Október 2015

8. október

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za september 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za september 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. október

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. október

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

26. október

 • termín na podanie súhrnného výkazu za september 2015 alebo 3. kvartál 2015 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

November 2015

2. november

 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za september 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za október 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

9. november

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za október 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za október 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

16. november

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20. november

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25. november

 • termín na podanie súhrnného výkazu za október 2015 pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30. november

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za november 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za október 2015

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

December 2015

8. december

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 136,57 €, ZP 57,68 €)

výplatný termín

 • splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za november 2015

výplatný termín +5

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za november 2015
 • mesačný prídel do sociálneho fondu

15. december

 • odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac
 • odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21. december

 • registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

28. december

 • termín na podanie súhrnného výkazu za november 2015 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ
 • splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH
 • splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31. december

 • splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za december 2015 + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 4. kvartál 2015
 • splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €
 • splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne limit 8 300 €
 • termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za november 2015

JAN    FEB    MAR    APR    MAJ    JUN    JUL    AUG    SEP    OKT    NOV    DEC

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 0

Tagy daňová poradňa, daňová poradňa, kalendár, poradňa, TREND.sk radí, účtovná poradňa

Súvisiace články

Piešťany vydali niekoľko podnikateľských príbehov

Piešťany vydali niekoľko podnikateľských príbehov

Piešťanka Eva Juristová - najznámejšie slovenské kúpeľné mesto je jej rodiskom, rovnako ako jej rodičia a starí rodičia v ňom prežila celý život. A miluje ho. Preto mala túžbu odvďačiť sa mu za to, čo jej dalo.

Firmám a zamestnancom hrozia nedoplatky na zdravotnom

Nikdy nešetrite na svojich zákazníkoch

Výpis z obchodného registra v angličtine. Úrady ho nevydajú

Odvod DPH až po zaplatenej faktúre? Má to aj nevýhody

Diskusia (0 reakcií)