Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Oprava základu dane

25.05.2012 | Michala Godálová, Tax assitant, Mazars, Mazars

Pri oprave musí byť použitá sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Dňa 20.3.2012 sme obdržali faktúru: "V zmysle výnosu ÚRSO č.6/2008 zúčtovávame (dobropisujeme) Vám náklady za dodávku tepelnej energie za regulačné obdobie rokov 2009-2011, v súlade s § 25, ods.1, písm. b), c) zákona 222/2004 o DPH. Dátum daňovej povinnosti (nie dátum dodania) je na faktúre 16.03.2012 a sadzba DPH je 19%.  Výška DPH 19% je -7,72 €. Pri sadzbe DPH 20% je 0,00 €. Je to tak správne?  Do odpočtu DPH účtujem -7,72 €?

V zmysle výnosu ÚRSO č.6 /2008 sa za regulačné obdobie považuje obdobie rokov 2009-2011. Po skončení regulačného roka 2011 sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom zúčtujú plánované a skutočné náklady započítané do cien tepla určených na roky 2009 až 2011.

V otázke sadzby DPH uvedenej na dobropise je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ Zákon o DPH“), ktorý stanovuje, že pri oprave základu dane musí byť použitá sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa oprava základu dane vzťahuje.

Z vyššie citovanej legislatívy vyplýva, že v prípade vystavenia dobropisu viažuceho sa k rokom 2009 až 2011 je potrebné uplatniť sadzbu DPH platnú v čase vzniku daňovej povinnosti. Vzhľadom na to, že v priebehu rokov 2009 až 2011 sa uplatňovala sadzba DPH v rôznej výške, je potrebné rozdeliť toto regulačné obdobie na:

  • obdobie rokov 2009 – 2010, kedy bola platná 19% sadzba DPH a
  • obdobie roku 2011, kedy sa uplatňovala sadzba DPH vo výške 20%.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozumieme, že daný dobropis bol vystavený správne, za predpokladu že za rok 2011 nevznikol žiaden rozdiel medzi plánovanými a skutočnými nákladmi započítanými do cien tepla resp. nevznikol nárok na preplatok.

Vychádzajúc zo Zákona o DPH, v prípade, že bola vykonaná oprava základu dane, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.

V tomto prípade bol dobropis obdržaný  20.marca 2012. Mal by byť teda zahrnutý do daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2012 v sume – 7,72 EUR.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) mazars_logo

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, účtovná poradňa

Súvisiace články

Ako sa dá využiť potenciál technických pamiatok

Ako sa dá využiť potenciál technických pamiatok

Zmeniť niekdajšie technické skvosty na turisticky príťažlivé miesta si okrem peňazí vyžaduje nielen fortieľ, ale aj nevšednú chuť a dostatok času

Váhostav rozhýbal vládu: DPH v stavebníctve odvedie posledná firma v reťazci

Prečo slovenská veda nepočúva biznis

Cestná daň pri ukončení živnosti

Hipekonomika: Ako hipsteri môžu pomôcť ekonomike

Diskusia (0 reakcií)