Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Vyporiadanie dedičstva medzi súrodencami

01.02.2012 | Mgr. Ivana Kováčová, advokátska koncipientka bnt

Dediči, ktorí sa nevedia dohodnúť, môžu podať návrh na súd (Právna poradňa)

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Mama bývala s babkou vyše 20 rokov v byte, ktorý vlastnila babka. Babka zomrela, nezanechala závet ani byt na nikoho neprepísala. Mamine sestry chcú byt predať. Mama je na invalidnom dôchodku. Je nevidiaca a je chorá. Momentálne býva s mojou rodinou v podnájme. Nemohla by si mama nárokovať na tento byt alebo nemá nárok na náhradné bývanie?

Z toho, čo uvádzate, vyplýva, že po vašej babke budú dediť jej deti (Vaša matka a jej sestry). Keďže babka nepreviedla byt na nikoho ani nezanechala testament, dedičstvo sa rozdelí rovnakým dielom medzi vašu matku a jej sestry, t.j. ak nedôjde k inej dohode, každá bude mať nárok na spoluvlastnícky podiel v pomernej výške (v prípade 3 dedičov tak získa každý spoluvlastnícky podiel vo výške jednej tretiny).

Ohľadom dispozície so zdedeným majetkom môžu dedičia v dedičskom konaní uzavrieť pred notárom dohodu, ktorá podlieha schváleniu súdom. V zásade by prichádzali do úvahy dve možnosti: (i) byt si ponechá jeden z dedičov a ostatných vyplatí, alebo (ii) byt sa po prejednaní dedičstva predá a výťažok z predaja sa pomerne rozdelí (dedičia sa však môžu dohodnúť aj inak). Keďže každý spoluvlastník môže predať len svoj spoluvlastnícky podiel, ktorý mu patrí, sestry Vašej matky nemôžu predať celý byt – t.j. aj spoluvlastnícky podiel Vašej matky bez jej súhlasu. Môžu však podať návrh na súd na vyporiadanie dedičstva, v ktorom by súd prisúdil jednému z nich byt do vlastníctva s tým, že ostatných spoluvlastníkov by musel vyplatiť. K rovnakému výsledku sa však dá dospieť jednoduchšie, rýchlejšie a bez zbytočných nákladov spojených s prejednaním dedičstva na súde spomínanou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva.

O užívaní bytu v spoluvlastníctve rozhoduje väčšina počítaná podľa veľkosti podielov. Keďže babka nezanechala závet, zo zákona má Vaša matka nárok na rovnakú časť z bytu ako jej sestry. Keďže sestry majú väčšinu, sú oprávnené rozhodovať o hospodárení s bytom (pod uvedené spadá aj rozhodovanie o užívaní bytu) a môžu tak rozhodnúť, že Vaša matka bude z užívania bytu vylúčená.

Čo sa týka trvalého pobytu, prihlásenie sa na trvalý pobyt na určitom mieste sa spája s právom užívania bytu alebo inej nehnuteľnosti. Zákon však výslovne stanovuje, že „prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.“

Záverom odporúčame jednoznačne dohodu medzi Vašou matkou a jej sestrami.

Autorka pôsobí ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Prečítajte si ďalšie odpovede z tejto témy poradne Prečítajte si ďalšie odpovede zo všetkých tém poradne Zadajte novú otázku (len pre zaregistrovaných) bnt_logo_nove

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0

Tagy poradňa, právna poradňa

Súvisiace články

Ako sa dá využiť potenciál technických pamiatok

Ako sa dá využiť potenciál technických pamiatok

Zmeniť niekdajšie technické skvosty na turisticky príťažlivé miesta si okrem peňazí vyžaduje nielen fortieľ, ale aj nevšednú chuť a dostatok času

Váhostav rozhýbal vládu: DPH v stavebníctve odvedie posledná firma v reťazci

Prečo slovenská veda nepočúva biznis

Cestná daň pri ukončení živnosti

Hipekonomika: Ako hipsteri môžu pomôcť ekonomike

Diskusia (0 reakcií)