Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Rozšírenie bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov o darovaný dom Poradňa

Rozšírenie bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov o darovaný dom

Dohody o rozšírení alebo zúžení BSM môžu manželia uzatvárať len s účinkami do budúcnosti

21.09.2016 | Financie

Ako správne darovať kameru Poradňa

Ako správne darovať kameru

Darovanie ako bezodplatný prevod vlastníckeho práva k určitej veci je napadnuteľné 1

20.09.2016 | Financie

Výplata zisku zo slovenskej komanditnej spoločnosti rakúskemu komplementárovi Poradňa

Výplata zisku zo slovenskej komanditnej spoločnosti rakúskemu komplementárovi

Príjmy komplementárov komanditnej spoločnosti sú príjmami z podnikania a nie sú od dane oslobodené

19.09.2016 | Podnikanie

Operátori nie sú pri jednostranných zmenách zmlúv nepriestrelní Gazduj

Operátori nie sú pri jednostranných zmenách zmlúv nepriestrelní

Dokazuje to prípad zákazníka, ktorý sa ohradil voči zdraženiu televíznych služieb českého O2

18.09.2016 | Gazduj

Daniarom vraj chýba moje daňové priznanie. Čo mám robiť? Poradňa

Daniarom vraj chýba moje daňové priznanie. Čo mám robiť?

Daňové priznanie povinný podať každý daňovník, ak ho na to správca dane vyzve

14.09.2016 | Financie

Prečo je RPMN pri hypotéke neporovnateľná Poradňa

Prečo je RPMN pri hypotéke neporovnateľná

Financovanie bývania: Prepočet ročnej percentuálnej miery nákladov na úver nie je medzi bankami zosúladený

13.09.2016 | Bývanie

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH Poradňa

Slovenský dodávateľ služieb pre českého objednávateľa a fakturovanie DPH

Treba presne definovať objednávateľa, potom miestom dodania služby je jeho sídlo a alebo miesto podnikania

12.09.2016 | Podnikanie

Patová právna situácia živnostníka v kóme Poradňa

Patová právna situácia živnostníka v kóme

Návrh na začatie konania o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony môže podať blízka osoba

09.09.2016 | Financie

Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa? Poradňa

Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa?

Zápisom na vysokoškolské štúdium dennej formy sa študent stáva nezaopatreným dieťaťom až do skončenia príslušného štúdia alebo do 25. roku veku

08.09.2016 | Financie

Predaj poľských akcií a zdanenie Poradňa

Predaj poľských akcií a zdanenie

Zisk z predaja cenných papierov podlieha podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zdaneniu iba na Slovensku 1

06.09.2016 | Financie

Neplnoletý spoločník a ako splniť požiadavky súdu Poradňa

Neplnoletý spoločník a ako splniť požiadavky súdu

Na nakladanie s majetkom maloletého dieťaťa je potrebné schválenie súdu

05.09.2016 | Podnikanie

Hypotéku potrebuje len jeden z manželov. Dostane ju? Poradňa

Hypotéku potrebuje len jeden z manželov. Dostane ju?

Financovanie bývania: Rozhodnúť sa treba pre zúženie alebo zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

30.08.2016 | Financie