Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Peter Buck. [viac]

JUDr. Peter Buck

Najnovšie otázky a odpovede

Daňové povinnosti pri predaji vlastníckeho podielu na dome Poradňa

Daňové povinnosti pri predaji vlastníckeho podielu na dome

Podiel nadobudnutý dedením v priamom rade je oslobodený od dane

12.02.2016 | Financie

Kto platí cestnú daň za auto zamestnanca Poradňa

Kto platí cestnú daň za auto zamestnanca

Po dohode môže zamestnávateľ poskytovať náhrady za použitie vozidla v cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy

11.02.2016 | Podnikanie

Odpočítateľná položka na manželku na rodičovskej dovolenke Poradňa

Odpočítateľná položka na manželku na rodičovskej dovolenke

Rodičovský príspevok sa do vlastného príjmu manželky nezapočítava

10.02.2016 | Financie

Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre Poradňa

Hypotéky pre cudzincov. Banky vyťahujú rôzne metre

Financovanie bývania: Pri rozhodovaní o poskytnutí úveru môže zavážiť štátna príslušnosť žiadateľa

10.02.2016 | Bývanie

Príjem z prenájmu. Ako ho zdania bývalí manželia? Poradňa

Príjem z prenájmu. Ako ho zdania bývalí manželia?

Ak po zániku manželstva nedošlo do troch rokov k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva, tak podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké

04.02.2016 | Financie

Firemné video a súhlas účinkujúcich

Firemné video a súhlas účinkujúcich

Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s privolením dotknutej osoby

01.02.2016 | Podnikanie

Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní Poradňa

Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní

Ak celosvetové zdaniteľné príjmy daňového rezidenta SR vlani presiahli 1901,67 eura, daňové priznanie na Slovensku musí podať

27.01.2016 | Financie

Postúpená pohľadávka a registrácia na DPH Poradňa

Postúpená pohľadávka a registrácia na DPH

Výnos z postúpenej pohľadávky sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v tuzemsku

26.01.2016 | Podnikanie

Hypotéka aj na štyri roky. Komu je určená Poradňa

Hypotéka aj na štyri roky. Komu je určená

Financovanie bývania: Hypotekárny úver s krátkou lehotou splatnosti znamená úsporu v podobe nižšej preplatenosti za cenu vyššej splátky

26.01.2016 | Bývanie

Daňový a odvodový kalendár Aktualizované

Daňový a odvodový kalendár

Termíny dôležitých povinností v roku 2016 pre účtovníkov, podnikateľov, SZČO aj fyzické osoby

22.01.2016 | Podnikanie

Daň z motorových vozidiel za auto zamestnanca Poradňa

Daň z motorových vozidiel za auto zamestnanca

Ak sa vozidlo zamestnanca použilo čo i len jeden deň v mesiaci, zamestnávateľ platí 1/12 ročnej sadzby dane

21.01.2016 | Podnikanie

Predaj firemnej nehnuteľnosti a vratka DPH Poradňa

Predaj firemnej nehnuteľnosti a vratka DPH

Po piatich rokoch od prvej kolaudácie preneste pri predaji povinnosť zaplatiť DPH na kupujúceho, tiež platiteľa DPH

19.01.2016 | Podnikanie