Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace. V sezóne pred podávaním priznaní k dani z príjmu (február/marec) na otázky odpovedajú aj ďalší daňoví poradovia. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a Proiuris. [viac]

Najnovšie otázky a odpovede

Predaj darovaného bytu s hypotékou a daň z príjmuPredaj darovaného bytu s hypotékou a daň z príjmu Poradňa

Splátky istiny hypotekárneho úveru sa nepovažujú za výdavok na obstaranie nehnuteľnosti

28.01.2015 | Financie

Príspevok na zriadenie živnosti. Ako zahrnúť do priznania?Príspevok na zriadenie živnosti. Ako zahrnúť do priznania? Poradňa

SZČO odporúčame paušálne výdavky. Vyhne sa tak ďalší rok pomernému priznávaniu príspevku

27.01.2015 | Podnikanie

Podáva priznanie k cestnej dani rakúska matka slovenskej firmy?Podáva priznanie k cestnej dani rakúska matka slovenskej firmy? Poradňa

Daňovníkom je právnická osoba, alebo jej organizačná zložka uvedená ako držiteľ vozidla v osvedčení časť I. a v osvedčení o evidencii časť II zapísaná ako vlastník

26.01.2015 | Podnikanie

Dajú sa zameniť pozemky bez znaleckých posudkov?Dajú sa zameniť pozemky bez znaleckých posudkov? Poradňa

Zákon neprikazuje uvádzať v zámennej zmluve hodnotu zamieňaných majetkových práv

23.01.2015 | Podnikanie

Rozpočet na svadbu (3): Koľko stojí svadba vo vlastnej réžiiRozpočet na svadbu (3): Koľko stojí svadba vo vlastnej réžii Gazduj

S akými výdavkami treba počítať a na čom sa dá ušetriť 6

22.01.2015 | Financie

Odpočítateľná položka na nezamestnanú manželkuOdpočítateľná položka na nezamestnanú manželku Poradňa

Pri výpočte nároku na nezdaniteľnú časť treba zohľadniť výšku základu dane z aktívnych príjmov manžela a tiež vlastný príjem manželky

22.01.2015 | Financie

Ako fakturovať príjem tovaru z ČR na Slovensko?Ako fakturovať príjem tovaru z ČR na Slovensko? Poradňa

Neplatitelia DPH si účtujú tovar bez dane a dodanenie v SR nie je nutné

21.01.2015 | Podnikanie

Sused perie v noci. Ako zabrániť rušeniu nočného pokoja?Sused perie v noci. Ako zabrániť rušeniu nočného pokoja? Poradňa

Súd môže prikázať vlastníkovi bytu, aby sa zdržal konania, ktorým zasahuje do vlastníckych práv obyvateľov bytovky 3

20.01.2015 | Podnikanie

Všetko o hypotéke so štátnym príspevkom pre mladýchVšetko o hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých Poradňa

Financovanie bývania: Čo je to štátny príspevok pre mladých, kto môže byť žiadateľom, posudzovanie príjmov, maximálna suma úveru a účel príspevku

20.01.2015 | Bývanie

Ako zmeniť lekáraAko zmeniť lekára Gazduj

Postup pri zmene všeobecného lekára, stomatológa a gynekológa nie je rovnaký. Poradíme, čo treba vybaviť

19.01.2015 | Financie

Dôchodca vyhral mobil. Musí ho zdaniť?Dôchodca vyhral mobil. Musí ho zdaniť? Poradňa

Nepeňažné príjmy je povinný priznať a zdaniť výherca 1

19.01.2015 | Financie

Výstavba na pozemku a daňové povinnosti nepodnikateľaVýstavba na pozemku a daňové povinnosti nepodnikateľa Poradňa

Dodanie stavby, jej časti alebo stavebného pozemku podlieha registrácii za platiteľa DPH

16.01.2015 | Financie