Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Exekučné záložné právo zablokuje nehnuteľnosť dlžníka Poradňa

Exekučné záložné právo zablokuje nehnuteľnosť dlžníka

Opatrenie má často psychologický efekt - dlžník vymáhanú pohľadávku zaplatí a nedôjde k dražbe nehnuteľnosti

29.07.2016 | Podnikanie

Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku Poradňa

Juhoamerické príjmy a daňové povinnosti na Slovensku

Slovensko nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia s Peru

28.07.2016 | Financie

Kedy je exekúcia premlčaná Poradňa

Kedy je exekúcia premlčaná

Rozhodnutie o nemajetnosti dlžníka nebráni obnoveniu exekučného konania

27.07.2016 | Financie

Osobný asistent  a odvodové povinnosti Poradňa

Osobný asistent a odvodové povinnosti

Zdravotné odvody sa neplatia z príjmu za výkon osobnej asistencie

26.07.2016 | Financie

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky Poradňa

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky

Financovanie bývania: Závisí od banky, účelu financovania a nehnuteľnosti

26.07.2016 | Financie

Refakturácia stavebných činností a DPH Poradňa

Refakturácia stavebných činností a DPH

Dodanie materiálu bez stavebného zásahu fakturuje dodávateľ s daňou

25.07.2016 | Podnikanie

Advokát pri výsluchu. Vyšetrovateľom sa to nepáči

Advokát pri výsluchu. Vyšetrovateľom sa to nepáči

Konzultovať odpovede s obhajcom na položené otázky nie je možné 2

22.07.2016 | Podnikanie

Čo nepatrí obdarovanému po úmrtí darcu Poradňa

Čo nepatrí obdarovanému po úmrtí darcu

Prevod hnuteľných vecí nemusí byť súčasťou zmluvy o darovaní

19.07.2016 | Financie

Ako si môže nadšenec stolárstva  otvoriť remeselnú živnosť Poradňa

Ako si môže nadšenec stolárstva otvoriť remeselnú živnosť

Živnostenskému úradu treba preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore

18.07.2016 | Podnikanie

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia Poradňa

Parkovacie miesta v užívaní správcu budovy a fakturácia

S vlastníkmi nehnuteľnosti uzatvorí správca ako užívateľ nájomnú zmluvu

15.07.2016 | Podnikanie

Nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe Poradňa

Nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutej pracovnej dobe

Pri práci na smeny sa stanovuje počet dní nároku na dovolenku podľa vzorca

14.07.2016 | Financie

Poplatky za vedenie bežného účtu pri hypotéke Poradňa

Poplatky za vedenie bežného účtu pri hypotéke

Financovanie bývania: Banky poskytujú príležitosti, kedy sa dá niektorým poplatkom vyhnúť

12.07.2016 | Bývanie