Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a Proiuris. [viac]

Najnovšie otázky a odpovede

Prokurista a obdobný pracovný vzťahProkurista a obdobný pracovný vzťah Poradňa

Prokúra predstavuje najrozsiahlejší spôsob zastupovania podnikateľa

22.05.2015 | Podnikanie

Prevod pozemku. Ako je to s daňamiPrevod pozemku. Ako je to s daňami Poradňa

Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku

20.05.2015 | Podnikanie

Úrok stavebného úveru. Je fixný alebo variabilný?Úrok stavebného úveru. Je fixný alebo variabilný? Poradňa

Financovanie bývania: Sadzba stavebného úveru sa počas sporenia a splácania stavebného úveru nemení

19.05.2015 | Bývanie

Výmenný kurz. Použiť z ktorého dňa?Výmenný kurz. Použiť z ktorého dňa? Poradňa

Ak sa požaduje platba pri dodaní služby v cudzej mene, prepočíta sa výmenným kurzom vyhláseným v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti

18.05.2015 | Podnikanie

Úverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokochÚverový register. Záznamy o dlžníkovi vymazáva po piatich rokoch Poradňa

Financovanie bývania: Ako požiadať o výpis z registra dlžníkov, čo to stojí a ako naložiť so získanou informáciou

12.05.2015 | Bývanie

Plusy a mínusy obývačky spojenej s kuchyňouPlusy a mínusy obývačky spojenej s kuchyňou Poradňa

Farebné akcenty

07.05.2015 | Bývanie

Stavebné sporenie vo fáze medziúveruStavebné sporenie vo fáze medziúveru Poradňa

Financovanie bývania: Mesačná splátka odchádza na úrok z medziúveru a časť na stavebné sporenie

05.05.2015 | Bývanie

Ako vydediť nevydareného potomkaAko vydediť nevydareného potomka Poradňa

Dokumentom najvyššej právnej sily pri spísaní poslednej vôle je notárska zápisnica

04.05.2015 | Financie

Licencia pre agentúru dočasného zamestnávaniaLicencia pre agentúru dočasného zamestnávania Poradňa

Eseročka musí odstrániť nedostatky v podmienkach licencie, inak môže dôjsť k pozastaveniu činnosti alebo zrušeniu povolenia

29.04.2015 | Podnikanie

Ako je to s podnikaním policajtovAko je to s podnikaním policajtov Poradňa

Súbeh výkonu štátnej služby policajta a inej zárobkovej činnosti, podnikania, ako aj členstva v správnych alebo kontrolných orgánoch podnikajúcich právnických osôb je vylúčený

28.04.2015 | Podnikanie

Úverový register. Aké informácie o nás prezrádzaÚverový register. Aké informácie o nás prezrádza Poradňa

Financovanie bývania:Informácie v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a ešte 5 rokov po jeho splaten

28.04.2015 | Bývanie

2 % z daní. Kam poslať tlačivá?2 % z daní. Kam poslať tlačivá?

Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní asignovanej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane prijíma ľubovoľný daňový úrad

27.04.2015 | Financie