Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Skúšobná doba a ukončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou Poradňa

Skúšobná doba a ukončenie pracovného pomeru s tehotnou zamestnankyňou

Ak zamestnankyňa úmyselne zatají pred zamestnávateľom tehotenstvo, neprináleží jej zvýšená pracovnoprávna ochrana

23.01.2017 | Podnikanie

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová Poradňa

Brat predáva bratovi. Cena musí byť trhová

Pravidlá transferového oceňovania zakazujú netrhové správanie medzi závislými subjektmi 3

20.01.2017 | Podnikanie

Daň z nehnuteľností pri dedičstve Poradňa

Daň z nehnuteľností pri dedičstve

Daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia zaniká pri vydražení alebo aj dedení

19.01.2017 | Financie

Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov Poradňa

Zápočet úrokov z rôznych finančných produktov

Výplata poistného plnenia a úroky z bežného účtu podliehajú zrážkovej dani a považujú sa za daňovo vysporiadané

11.01.2017 | Financie

Nevychádza vám štátny príspevok pre mladých? V apríli sa to môže zmeniť Poradňa

Nevychádza vám štátny príspevok pre mladých? V apríli sa to môže zmeniť

Financovanie bývania: Začiatkom kalendárneho roka sa spravidla neoplatí utekať do banky so žiadosťou o hypotekárny úver 1

10.01.2017 | Bývanie

Daňový úrad začal vyrubovacie konanie. Dokedy potrvá Poradňa

Daňový úrad začal vyrubovacie konanie. Dokedy potrvá

Vyrubovacie konanie daňového úradu nemá na rozdiel od daňovej kontroly lehotu na ukončenie

30.12.2016 | Podnikanie

Kedy ísť s novým autom prvýkrát na technickú a emisnú kontrolu Poradňa

Kedy ísť s novým autom prvýkrát na technickú a emisnú kontrolu

Lehota začína plynúť od prvej evidencie vozidla zapísanej vo veľkom technickom preukaze 2

20.12.2016 | Podnikanie

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať? Poradňa

Spätná registrácia k DPH. Je možné o ňu požiadať?

Vzniká povinnosť podať štvrťročný súhrnný výkaz DPH a preniesť daňovú povinnosť na českého zákazníka

14.12.2016 | Podnikanie

Štatutár je zdravotne ťažko postihnutá osoba. Platí zdravotné odvody? Poradňa

Štatutár je zdravotne ťažko postihnutá osoba. Platí zdravotné odvody?

Za poistenca štátu považuje aj osoba poberajúca invalidný dôchodok

13.12.2016 | Podnikanie

Kúpa nehnuteľnosti na hypotéku. Čo čaká predávajúceho Poradňa

Kúpa nehnuteľnosti na hypotéku. Čo čaká predávajúceho

Financovanie bývania: Pred podpisom záložnej zmluvy nie je zlé poznať podmienky čerpania hypotéky kupujúceho

13.12.2016 | Bývanie

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky Poradňa

Prenájom budovy a daňovo uznateľné výdavky

Závislým osobám je nutné stanoviť trhovú cenu za prenájom

09.12.2016 | Podnikanie

Ako zdaniť preplatok z ročného zúčtovania odvodov Poradňa

Ako zdaniť preplatok z ročného zúčtovania odvodov

Ak polovica nezdaniteľnej sumy na daňovníka presahuje zdaniteľný príjem, preddavok na daň sa nezrazí 3

08.12.2016 | Podnikanie