Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Hypotéku potrebuje len jeden z manželov. Dostane ju? Poradňa

Hypotéku potrebuje len jeden z manželov. Dostane ju?

Financovanie bývania: Rozhodnúť sa treba pre zúženie alebo zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

30.08.2016 | Financie

Predaj cez sociálnu sieť. Ako riešiť reklamácie Poradňa

Predaj cez sociálnu sieť. Ako riešiť reklamácie

Podmienky záručnej doby a vybavovania reklamácií upravujú zákony na ochranu spotrebiteľa

26.08.2016 | Podnikanie

Zrušenie prenájmu a vrátenie depozitu Poradňa

Zrušenie prenájmu a vrátenie depozitu

Povinnosti vrátiť depozit sa prenajímateľ nemôže vyhnúť

25.08.2016 | Financie

Jednoosobová eseročka a valné zhromaždenie Poradňa

Jednoosobová eseročka a valné zhromaždenie

Zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti nahrádza rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti

24.08.2016 | Podnikanie

Francúz predáva byt na Slovensku. Platí daň z príjmu? Poradňa

Francúz predáva byt na Slovensku. Platí daň z príjmu?

Pri zdaňovaní príjmov z nehnuteľnosti má rozhodujúce slovo Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi krajinami 11

23.08.2016 | Financie

Maximálnu výšku výživného na dieťa zákon nepozná Poradňa

Maximálnu výšku výživného na dieťa zákon nepozná

Oprávnený rodič môže požiadať o zvýšenie výživného na maloleté dieťa v prípade zmeny pomerov

19.08.2016 | Financie

Kontrola tachografov inšpektorátom práce Poradňa

Kontrola tachografov inšpektorátom práce

Ak vozidlo nejazdí, záznamový list nie je potrebný, ale vypísať treba potvrdenie o činnosti 4

16.08.2016 | Podnikanie

Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte Poradňa

Ako stanoviť nájom vlastnej firme vo vlastnom byte

Hypotéka na nehnuteľnosť, ktorú obstarala fyzická osoba, nie je nákladom eseročky

15.08.2016 | Financie

Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH Poradňa

Kúpa nehnuteľnosti do podnikania. Bez manželky a s možnosťou odpočtu DPH

Vylúčiť manželského partnera z podnikania možno dohodou o zúžení alebo o zrušení BSM

12.08.2016 | Podnikanie

Predaj bytu po zdedení manželovho podielu Poradňa

Predaj bytu po zdedení manželovho podielu

Daňová povinnosť závisí aj od dĺžky spoluvlastníctva bytu poručiteľom

11.08.2016 | Financie

Byt na hypotéku. Bez akých právnych dokumentov sa nezaobíde Poradňa

Byt na hypotéku. Bez akých právnych dokumentov sa nezaobíde

Zmluva o budúcej zmluve zaväzuje kupujúceho a predávajúceho 4

10.08.2016 | Financie

Budova na podnikanie.  Koľko rokov ju odpisovať Poradňa

Budova na podnikanie. Koľko rokov ju odpisovať

Zaradenie nehnuteľnosti do odpisovej skupiny závisí od hlavného využitia z celkovej úžitkovej plochy

09.08.2016 | Podnikanie