Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Peter Buck. [viac]

JUDr. Peter Buck

Najnovšie otázky a odpovede

Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť? Poradňa

Byt v obchodnom majetku. Aké účtovníctvo viesť?

Pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených výdavkov stačí viesť daňovú evidenciu

29.04.2016 | Financie

Znalecký posudok. Musí ho súd doručiť obhajcovi? Poradňa

Znalecký posudok. Musí ho súd doručiť obhajcovi?

Nie je dôvod vyzývať obhajcu na preštudovanie znaleckého posudku v informačnej kancelárii súdu 1

27.04.2016 | Podnikanie

Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom Poradňa

Oneskorená registrácia k DPH. Ako to riešiť s daňovým úradom

Súhrnné výkazy sa za obdobie pred registráciou nepodávajú

26.04.2016 | Podnikanie

Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky Poradňa

Obchodovanie s komoditami a daňové výdavky

Výdavky na brokera, kurzy aj virtuálne sídlo sú nákladmi, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania

25.04.2016 | Podnikanie

Chata len pre dcéru. Ako vylúčiť z vlastníctva zaťa? Poradňa

Chata len pre dcéru. Ako vylúčiť z vlastníctva zaťa?

Veci nadobudnuté dedičstvom a darom nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov

22.04.2016 | Financie

Odmietnutie dedičstva je nezvratné Poradňa

Odmietnutie dedičstva je nezvratné

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva sa musí týkať celého dedičského podielu, nemožno teda odmietnuť len časť dedičstva

21.04.2016 | Financie

Bezodplatný prenájom nehnuteľnosti Poradňa

Bezodplatný prenájom nehnuteľnosti

Pozor na úpravu základu dane pri obchodných transakciách závislých osôb

20.04.2016 | Podnikanie

Ako znížiť úrokovú sadzbu počas fixácie s minimálnymi poplatkami Poradňa

Ako znížiť úrokovú sadzbu počas fixácie s minimálnymi poplatkami

Financovanie bývania: Pri refinancovaní nie je možné zriaďovať iné záložné práva na nehnuteľnosť bez vedomia pôvodnej hypotekárnej banky. Inak hrozí sankcia. 3

19.04.2016 | Financie

Obvinený zo sprenevery bez znaleckého posudku Poradňa

Obvinený zo sprenevery bez znaleckého posudku

Je štandardom, že v prípade majetkových trestných činov súd privolá do trestného konania znalca

15.04.2016 | Podnikanie

Práca vo Veľkonočnú nedeľu. Odpracovať zmenu vo výrobe? Poradňa

Práca vo Veľkonočnú nedeľu. Odpracovať zmenu vo výrobe?

Zákaz práce sa vzťahuje na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác

13.04.2016 | Financie

Budovanie kanalizácie bez vedomia vlastníka pozemku

Budovanie kanalizácie bez vedomia vlastníka pozemku

Za umiestnenie kanalizačnej prečerpávacej stanice náleží náhrada

12.04.2016 | Financie

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti Poradňa

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Ak sa nehnuteľnosť v minulých účtovných obdobiach neodpisovala a nezahrňovala do daňových výdavkov, tak DPH si možno uplatniť

11.04.2016 | Podnikanie