Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Poradňa

Daňová poradňa: Na otázky čitateľov odpovedajú daňoví poradcovia zo spoločnosti Accace a ďalší. [viac]

Účtovná poradňa: Na otázky čitateľov týkajúce sa účtovníctva malých a stredných firiem odpovedajú odborníci zo spoločnosti Solidita. [viac]

Právna poradňa: Na otázky z oblastí rodinné právo, právo sociálneho zabezpečenia, občianske spory, firemné právo a daňové konanie odpovedajú odborníci z advokátskych kancelárií alianciaadvokátov, Benčík & Partners a JUDr. Vladimír Sidor. [viac]

JUDr. Vladimír Sidor

Najnovšie otázky a odpovede

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov Poradňa

Prevod majetku bez vedomia potenciálnych dedičov

Oprávnená osoba má právo nakladať so svojim majetkom bez ohľadu na zmenšovanie majetku, ktorý by bol po jej smrti predmetom dedičstva

21.10.2016 | Financie

Ako reklamovať vady na novostavbe Poradňa

Ako reklamovať vady na novostavbe

Nároky zo zodpovednosti za vady kúpenej veci treba uplatniť do dvoch rokov od prevzatia veci

21.10.2016 | Financie

Reprodukčná obstarávacia cena ako daňový výdavok Poradňa

Reprodukčná obstarávacia cena ako daňový výdavok

Smerodajná je hodnota nehnuteľnosti v čase jej obstarania

20.10.2016 | Financie

Aká  škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb Poradňa

Aká škoda môže vzniknúť nedodaním upratovacích služieb

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ale nie nárok na náhradu škody

19.10.2016 | Podnikanie

Fakturácia za poradenské služby a DPH Poradňa

Fakturácia za poradenské služby a DPH

Ak je dodávateľ služieb platiteľom DPH, vystavuje daňový doklad s daňou

18.10.2016 | Podnikanie

Predaj domu získaný postupným dedením a daňové povinnosti Poradňa

Predaj domu získaný postupným dedením a daňové povinnosti

Za výdavok je možné uplatniť si polovicu reprodukčnej obstarávacej ceny nehnuteľnosti v čase

17.10.2016 | Financie

Vyplácanie paušálu na udržiavanie pracovného oblečenia Poradňa

Vyplácanie paušálu na udržiavanie pracovného oblečenia

Zamestnávateľ musí mať k stanovenému paušálu mať vypracovanú kalkuláciu dokazujúcu spôsob jeho výpočtu a jeho obsah

13.10.2016 | Podnikanie

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu Poradňa

Odkupovanie zdedeného majetku za symbolickú cenu

Každá osoba môže nakladať počas života s vlastným majetkom podľa vlastného uváženia

12.10.2016 | Financie

Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň Poradňa

Predaj darovaného rodinného domu. Z akej hodnoty sa platí daň

Na daňové účely nie je možné dosiahnuť stratu z predaja nehnuteľnosti 1

11.10.2016 | Financie

Záloha za byt. Ako vyplatiť časť kúpnej ceny Poradňa

Záloha za byt. Ako vyplatiť časť kúpnej ceny

Financovanie bývania: Pri úhrade časti kúpnej ceny z vlastných zdrojov možno zvoliť bezhotovostný prevod, vinkuláciou alebo notársku úschovou 1

11.10.2016 | Bývanie

Príjmy z používania aplikácie a zdanenie Poradňa

Príjmy z používania aplikácie a zdanenie

Prijaté ceny nad sumu 350 eur podliehajú dani z príjmov

07.10.2016 | Podnikanie

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky Poradňa

Ako najvýhodnejšie previesť majetok zo živnosti do eseročky

Cena za prevod majetku by nemala byť neprimerane nízka, ale mala by odrážať trhové podmienky pri podobnom predmete kúpy 1

06.10.2016 | Podnikanie