Odpočítateľná položka na daňovníka

04.03.2004 | Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka v plnej výške za celý rok, ak som do konca júna minulého roka bola študentkou vysokej školy, potom do konca augusta nezamestnaná a od 29. augusta som v pracovnom pomere v dvoch organizáciách? Ako mám doložiť dosiahnutý príjem za rok 2003? Stačí prehľad o príjmoch a preddavkoch od jednotlivých organizácií a potvrdenie z úradu práce o dĺžke evidovania v nezamestnanosti?Za zdaňovacie obdobie 2003 podávate daňové priznanie v zmysle zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP). Keďže ste mali počas uplynulého zdaňovacieho obdobia len príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov, ste v zmysle § 38 ods. 3 ZDP povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov typu A.

V daňovom priznaní si môžete od základu dane uplatniť nezdaniteľné položky uvedené v § 12 ods. 2 ZDP. Prvou nezdaniteľnou položkou je suma 38 760 korún na daňovníka ročne. Pri zostavení daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2003 máte nárok uplatniť si túto nezdaniteľnú časť zo základu dane v plnej výške.

Súčasťou daňového priznania sú všetky kópie dokladov preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, ako aj výšku zrazených preddavkov na daň.

Vo vašom prípade budú súčasťou daňového priznania kópie potvrdenia o výške zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov od jednotlivých organizácií, v ktorých ste boli zamestnaná.

Originály týchto potvrdení a potvrdenie z úradu práce o dĺžke evidovania v nezamestnanosti vám odporúčam odložiť si spolu s potvrdením o podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2003 pre prípad následnej kontroly.Dagmar Čierna, daňová poradkyňa

Článok vyšiel v týždenníku TREND /. Na webe je voľne dostupných niekoľko vybraných článkov z každého vydania. Väčšina obsahu z týždenníka TREND ostáva vyhradená pre predplatiteľov, ktorí majú neobmedzený prístup k aktuálnym aj archívnym vydaniam na webe a TREND si môžu sťahovať aj do mobilných aplikácií.

  • Nahor
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0 Diskusia

Diskusia (0 reakcií)

Nástroje

  • Nahor
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 0 Diskusia

Rubrika

Nájdi vydanie