Firmy posielajú do cudziny menej ľudí

Slovenské podniky stiahli z krajín EÚ desatinu pracovníkov, v Nemecku aj Rakúsku však pribudli stovky ľudí

16.09.2013 / Marek Legéň

Za ostatný rok sa znížil počet Slovákov, ktorých domáce firmy vyslali za prácou do krajín Európskej únie. Celkový počet takýchto pracovníkov klesol približne o desatinu, avšak v najfrekventovanejších destináciách (Nemecko a Rakúsko) sa ich zastúpenie rozšírilo.

Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že zamestnávatelia vyslali z radov zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) do krajín Európskej únie k 1. septembru takmer 34-tisíc osôb. Rok dozadu bolo v evidencii viac ako 37-tisíc pracujúcich z tejto kategórie.

Pracovná migrácia najviac povolila smerom k severným susedom. Za ostatný rok sa počty Slovákov vyslaných do Poľska scvrkli o viac ako polovicu. Mierny pokles nastal aj v prípade Česka. Opačný vývoj zaznamenalo vycestovanie do Rakúska a Nemecka, kde sú trhy práce v lepšej kondícii. V nich za rok pribudli stovky pracovníkov zo Slovenska.

V štatistike Sociálnej poisťovne sú započítaní ľudia, ktorí aj počas výkonu práce v cudzine prispievajú do slovenského sociálneho systému. Údaje o individuálne zamestnaných Slovákoch v štátoch EÚ poisťovňa neeviduje, keďže nemajú voči nej žiadne odhlasovacie alebo iné povinnosti. Výnimkou sú povinne poistené SZČO, ktoré sa musia odhlásiť z platenia poistného.

Čiastkový prehľad o Slovákoch pracujúcich v zahraničí do jedného roka poskytujú výkazy Štatistického úradu SR. V druhom kvartáli úrad viedol 136 300 takýchto osôb, medziročne o 14,2 percenta viac. Z európskych krajín slovenskí občania pracovali najmä v Česku (32 percent) a v Rakúsku (takmer 27 percent). Najčastejšie sa v cudzine uplatňujú v stavebníctve a priemysle.

Počty "vyslancov" slovenských firiem pracujúcich v cudzine
2013 2012 Zmena Zmena v %
Nemecko 7 829 6 889 940 13,64
Rakúsko 4 332 3 485 847 24,30
Poľsko 592 1 420 -828 -58,31
Česko 2 905 3 120 -215 -6,89
Pozn.: údaje sú k 1. septembru
PRAMEŇ: Sociálna poisťovňa

Súvisiace Situácie

Súvisiace Pomôcky

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)