Inšpekcie odhalili menej nelegálne pracujúcich

Najviac postihov padlo v odvetví obchodu, ubytovacích a stravovacích službách a stavebníctve

15.01.2013 / Marek Legéň

Štát každoročne odhalí stovky prípadov nelegálnej práce. O väčšinu z nich sa zaslúžia inšpektoráty práce. V prvom polroku 2012 zistili 244 prípadov nelegálneho zamestnávania, pričom skontrolovali takmer 15 500 osôb. Informácie o vyhľadávaní a potláčaní nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce pravidelne zverejňuje ministerstvo práce.

Napriek tomu, že miera „čiernej“ práce v zisteniach inšpektorátov klesla najnižšie za posledné roky, ministerstvo bolo pri hodnotení rozšírenia tohto fenoménu opatrné. Počet skontrolovaných osôb sa oproti prvému polroku 2011 znížil o desatinu a počet zistených nelegálne pracujúcich osôb až o dve pätiny.

„Túto skutočnosť nemožno hodnotiť ako pokles výskytu nelegálneho zamestnávania,“ píše sa v správe ministerstva práce. Opatrný postoj úrad vysvetľuje menšou početnosťou výkonov inšpekcie práce. Tento trend pripisuje nedostatku personálu pri dlhodobo narastajúcej agende a nových úlohách inšpektorátov.

Keď ale ministerstvo práce komentovalo výsledky inšpekcií za druhý polrok 2011, odhodlalo sa na konštatovanie, že výskyt nelegálnej práce klesol. Úrad sa vtedy odpichol od štatistík, podľa ktorých odhalení ubudlo napriek tomu, že inšpektori intenzívnejšie vyhľadávali čiernu prácu.

Zmapovať rozšírenie nelegálnej práce v ekonomike nie je jednoduché. Inšpekcie pokryjú len malú vzorku z celkového počtu pracujúcich. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla celková zamestnanosť v treťom kvartáli 2012 vyše 2,34 milióna osôb.

Čierna práca oberá štátny rozpočet o peniaze, keďže k jej sprievodným javom patrí vyhýbanie sa plateniu daní a odvodov. Najčastejšie zistenou nelegálnou praktikou je nezaregistrovanie zamestnanca v Sociálnej poisťovni či práca bez zmluvy. Pracovník „načierno“ nemá nárok na mzdu, stravovanie, alebo dovolenku. Vo vyššom veku riskuje problémy pri uplatňovaní nároku na dôchodok.

Inšpektoráty práce vyrubili v prvom polroku 142 pokút za nelegálne zamestnávanie v celkovej sume viac ako 315-tisíc eur. Najviac postihov padlo v odvetví obchodu, ubytovacích a stravovacích službách a stavebníctve. Previnilci sa vyskytovali najmä medzi menšími firmami do deväť ľudí.

Celková suma pokút za nelegálne zamestnávanie, ktoré môže udeliť inšpekcia práce, významnejšie vzrástla po zdvihnutí sankcií. V súčasnosti by mal na odstrašenie hriešnikov stačiť finančný postih od dvetisíc do dvestotisíc eur. Pred marcom 2010 platila maximálna pokuta 33 193,91 eura, dolná hranica nebola určená.

Okrem inšpektorátov práce aktívne bojujú proti nelegálnemu zamestnávaniu aj úrady práce či polícia. Tá sa v novembri pochválila rozložením organizovanej skupiny prevádzačov, ktorá pôsobila v Bratislave. Jej členovia vybavovali nelegálne zamestnanie približne trom desiatkam Ukrajincov, ktorí prišli na Slovensko na turistické víza.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)