Každý ôsmy dôchodca si privyrába

Ku koncu júna pracovalo vyše 120-tisíc penzistov, najviac na dohodu

26.08.2013 / Marek Legéň

V priemere každý ôsmy dôchodca na Slovensku sa snaží prilepšiť si k penzii prácou. Vyšší príjem si táto skupina ľudí nezabezpečí len počas obdobia, keď si privyrábajú. Pracovať sa im oplatí aj preto, že po skončení pracovného pomeru môžu mať vyšší dôchodok.

Sociálna poisťovňa ku koncu júna evidovala 120 780 pracujúcich dôchodcov. „Aj na dôchodku môžu pracovať a zároveň poberať dôchodok, pretože zákon im to umožňuje,“ pripomína poisťovňa starobným dôchodcom na svojej webovej stránke. Najviac dôchodcov pracovalo na dohodu (44 percent), dve pätiny z nich boli vedené ako zamestnanci. Ako samostatne zárobkovo činné osoby mala Sociálna poisťovňa zapísaných 9 855 penzistov.

Možnosť privyrobiť si popri dôchodku už nemajú predčasní starobní dôchodcovia. Tí sa museli začiatkom roka rozhodnúť, či chcú zarábať alebo brať predčasnú penziu. V prípade, že pracujú, Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku pozastaví. Za prvý polrok tak urobila v 581 prípadoch. Predčasný dôchodok poberá vyše 25-tisíc ľudí.

Bežný Slovák po odchode na dôchodok pocíti výrazný prepad príjmu. Starobní dôchodcovia poberajú podľa štatistík Sociálnej poisťovne v priemere zhruba 390 eur mesačne, predčasní približne o päť eur menej. Priemerný starobný sólo dôchodok (375,89 eura) dosahoval ku koncu vlaňajška 47 percent z priemerného mesačného zárobku v hospodárstve (805 eur).

Ku koncu júla Sociálna poisťovňa evidovala 977 673 starobných dôchodcov. Vlani na starobných dôchodkoch vyplatila viac ako štyri miliardy eur.

Počas výkonu práce starobný dôchodca platí poistné na dôchodkové poistenie. Z tohto titulu môže po ukončení pracovného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie dôchodku.

Rok Priemerný starobný dôchodok Priemerná mesačná mzda Podiel dôchodku ku mzde (v %)
2009 339.73 744.5 45.63
2010 352.54 769 45.84
2011 362.08 786 46.07
2012 375.89 805 46.69
Pozn.: údaje v eurách; úľava na dani pre rodinných príslušníkov nie je braná do úvahy
PRAMEŇ: Sociálna poisťovňa

© 2013 News and Media Holding