O menšie zákazky sa dá súťažiť na elektronickom trhovisku

Tendre anonymne vyhodnocuje informačný systém, účasť si vyžaduje registráciu dodávateľa či objednávateľa

Na obstarávanie podlimitných zákaziek na tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu možno využiť elektronické trhovisko. Súťaže, ktoré na ňom prebiehajú, anonymne vyhodnocuje informačný systém. Prevádzka trhoviska bola spustená 1. februára 2015.

Elektronické trhovisko je súčasťou elektronického kontraktačného systému, v rámci ktorého sa registrujú dodávatelia a objednávatelia. Register dodávateľov je zároveň prepojený so zoznamom podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Zadávať zákazky ako objednávateľ prostredníctvom elektronického trhoviska môže po registrácii do systému aj iný subjekt než verejný obstarávateľ či obstarávateľ.

Zákazky na elektronickom trhovisku sa zadávajú dá buď výberom katalógovej ponuky (elektronický katalóg) alebo definovaním zadania elektronicky.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)