Podniká sa v čoraz horšom prostredí

Podľa prieskumu PAS sa u firiem najviac zhoršilo vnímanie stavu súdnictva a pocitu nerovnosti pred zákonom

30.08.2013 / Marek Legéň

Štartujúci podnikateľ na Slovensku môže pri pohľade na vývoj prostredia, v ktorom plánuje rozvíjať svoje aktivity, zostať vystrašený. Firmy vidia v podmienkach na podnikanie čoraz väčšie rezervy. Nebolo prekvapením, že podľa pravidelného kvartálneho prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa úroveň podnikateľského prostredia zhoršila aj v druhom štvrťroku.

Hodnota indexu podnikateľského prostredia (IPP) v období od apríla do konca júna klesla na nové minimum 70,1 bodu, oproti začiatku roka si pohoršila o 3,5 percenta. Podmienky na podnikanie sa pravidelne zhoršujú od druhej polovice roka 2006 (s jedinou výnimkou spred troch rokov). Ukazovateľ začínal na hodnote sto bodov v roku 2001.

Najväčšiu nespokojnosť podnikatelia v ostatnom prieskume vyjadrili tradične so slabou vymožiteľnosťou práva a funkčnosťou súdnictva. Vyhrala dokonca aj začiatkom roka, keď podnikateľom čerstvo stúplo daňovo-odvodové zaťaženie. Na to, aby sa na Slovensku lepšie podnikalo, je podľa PAS nutné zvýšiť ochranu poctivých podnikateľov voči podvodníkom a tvrdšie postihovať neplatiace firmy. Nehovoriac o „ošúchanej“ potrebe zrýchliť a zefektívniť justičné procesy.

Druhý najvýraznejší prepad si medzi podnikateľmi vyslúžil názor na  uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. Kritizujú, že vláda zvýhodňuje najmä veľké a regionálne významné podniky. Pocit nerovnosti prehlbujú nedoriešené korupčné kauzy či nevyšetrené podozrenia z nehospodárnosti.

Trojicu aktuálne najviac klesajúcich položiek IPP dopĺňa efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci. Podnikateľom prekáža selektívne a netransparentné prideľovanie dotácií, príspevkov a podpôr, ktoré deformuje hospodársku súťaž. Najnovšie vláda schválila investičnú pomoc tento týždeň pre ďalších päť vybraných firiem.

Medzi najhoršie hodnotenými položkami sa hneď za vedúcim triom umiestnili ďalšie „boľačky“ firiem – pracovnoprávna legislatíva, korupcia, byrokracia a prieťahy na úradoch a zákony upravujúce odvody.

Index podnikateľského prostredia - 2Q2013

Prameň: Podnikateľská aliancia Slovenska

Súvisiace Pomôcky

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)