Pracovná sila od januára zdražela

Najmä dohodári sú pre firmy pridrahí

15.01.2013 / Xénia Makarová

Drahí topmanažéri a pracovníci na dohodu. Takto vyzerá situácia na trhu práce pre firmy od januára tohto roka po prijatí viacerých legislatívnych zmien. Zamestnávatelia, ktorí na trhu už pôsobia, riešia kde, no najmä na ktorých pracovníkoch ušetriť, aby pri raste mzdových nákladov a zároveň dane z príjmu mali do konca roka ešte akú – takú nádej na porovnateľnú ziskovosť s vlaňajškom.

No aj novovstupujúce firmy sa musia vysporiadať s tým, že zamestnávanie brigádnikov sa stáva luxusom. Ich postavenie – mzdové aj sociálne -  sa vo väčšine prípadov už veľmi priblížilo podmienkam bežných zamestnancov.

Zamestnávanie ľudí na dohodu bolo v posledných rokoch na Slovensku veľmi obľúbené. Potvrdzuje to aj fakt, že vlani si touto formou zarábalo okolo 400-tisíc obyvateľov, a to študentov, dôchodcov, no aj ľudí v produktívnom veku. Pretože daňovo-odvodové zaťaženie bolo nastavené veľmi prijateľne pre obe strany – firmu aj dohodára.

Pozrite si nové sadzby odvodov na sociálne a zdravotné poistenie od januára 2013.

To však od januára neplatí a napríklad odmena 400 eur pre dohodára vyjde firmu okolo 500 eur s tým, že brigádnikovi musí poskytnúť aj sociálne benefity porovnateľné s riadnym zamestnancom.

Drahší sú od tohto roka aj najlepšie zarábajúci zamestnanci. Nielen pre rast odvodového zaťaženia, ktoré zasiahne už mzdy od 1 200 eur, ale aj pre zavedenie druhej sadzby dane z príjmu na úrovni 25 percent pre topmanažérov s hrubým mesačným príjmom nad 3 311 eur.

Koľko stoja firmu zamestnanci (v eur)
Hrubý mesačný plat V čistom 2012 V čistom 2013 Rozdiel Náklady firma 2012 Náklady firma 2013 Rozdiel
500 408 410 2 676 676 0
780 = priemer SR 605 606 1 1 054 1 055 1
1 200 900 901 0 1 622 1 622 0
1 500 1 114 1 111 -3 2 022 2 028 6
2 000 1 463 1 457 -6 2 690 2 704 14
2 500 1 804 1 787 -17 3 338 3 380 42
3 000 2 155 2 117 -38 3 956 4 056 100
3 500 2 548 2 445 -103 4 477 4 732 255
PRAMEŇ: Accace, prepočet TREND
Zmena príjmu zamestnanca, ak firma nechce zmeniť vlaňajšie náklady na neho (v eur)
Hrubý mesačný plat 2012 Náklady firma 2012 aj 2013 V čistom 2013 V čistom 2012 Rozdiel v čistej mzde
500 676 408 408 0
780 = priemer SR 1 054 606 605 1
1 200 1 622 901 900 1
1 500 2 022 1 111 1 114 -3
2 000 2 690 1 450 1 463 -13
2 500 3 338 1 767 1 804 -37
3 000 3 956 2 071 2 155 -84
3 500 4 477 2 322 2 548 -226
PRAMEŇ: Accace, prepočet TREND
Dopady na dohodárov (v eur)
Odmena 120 eur Odmena 400 eur
Typ dohody Výplata pre dohodára Náklady pre firmu Výplata pre dohodára Náklady pre firmu
podmienky pre väčšinu dohôd 2012 120 121,26 381,71 404,20
študent VŠ denného štúdia do 155 eur/mes.* 120 121,26 - -
ostatní študenti 111,60 147,36 360,47 491,20
poberateľ starobného dôchodku 93,31 143,76 311,04 479,20
poberateľ invalidného a invalidného výsluhového dôchodku 111,60 147,36 360,47 491,20
ostatní s nepravidelným príjmom 106,80 159,36 347,51 531,20
ostatní s pravidelným príjmom 103,92 162,24 339,73 540,80
Pozn.: *rovnaké podmienky platia aj pre žiakov SŠ, ak ich príjem nepresiahne 66 eur/mes.; predpokladá sa, že dohodár si na danú zmluvu uplatňuje nezdaniteľnú sumu
PRAMEŇ: Accace

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)