Rozšírenie inštitútu ručenia za daň

Zmena v zákone o DPH

Od 1. októbra 2012 došlo k zásadným zmenám v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Dôležité je rozšírenie zoznamu zdaniteľných plnení, pri ktorých sa povinnosť platiť DPH prenáša z dodávateľa na príjemcu plnenia, ktorý je platiteľom dane. Došlo tiež k rozšíreniu inštitútu ručenia za daň. Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba, zo zákona ručí za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak ju dodávateľ nezaplatil. Ide o podstatné riziko pre podnikateľov, nakoľko zákon na nich v určitých prípadoch prenáša povinnosť uhradiť daň namiesto ich dodávateľa, a to vo veľmi krátkom časovom úseku.

Súvisiace Pomôcky

Diskusia (0reakcií)