Slováci sú radšej zamestnancami, podnikanie v nich však ožilo

Na podnikaní Slovákov najviac priťahuje osobná sloboda. Odrádza riziko bankrotu

04.07.2013 / Marek Legéň

Tretina Slovákov by uprednostnila podnikateľskú dráhu pred istotou zamestnania. Vyplýva to z vlaňajšieho prieskumu Eurobarometer 354 – Podnikavosť v EÚ. V porovnaní s rokom 2009 sa zastúpenie podnikaniachtivých ľudí na Slovensku zvýšilo ako v jednej z mála krajín únie.

Na výsledky Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil vlani v letných mesiacoch, upozornili analytici Poštovej banky. V rámci vtedajšej európskej dvadsaťsedmičky by si vybralo radšej podnikanie než zamestnanie 37 percent respondentov. Najväčší podnikateľský apetít prejavili Litovčania a Gréci. Naopak, najmenšiu chuť vzdať sa zamestnaneckých výhod ukázali Severania zo Švédska a Fínska, teda krajín známych štedro nastaveným sociálnym systémom.

Zaujímavosťou je, že podnikanie si medzi Slovákmi našlo od ostatného prieskumu z decembra 2009 viac priaznivcov, kým vo väčšine krajín EÚ to bolo naopak. Ďalšími výnimkami boli Česko, Litva a Lotyšsko.

Slovákov na podnikaní najviac láka osobná nezávislosť. Za výhodu v podnikaní ju označilo 56 percent opýtaných. Druhým najsilnejším dôvodom v prospech podnikania bola sloboda v rozhodovaní o tom, „kde a kedy budem pracovať“. Vidina vyššieho zárobku bola až tretím najsilnejším motivačným faktorom.

Najväčšie obavy, ktoré si Slováci spájajú s vlastným biznisom, je riziko bankrotu. Trápili 37 percent účastníkov prieskumu. Tretinu odrádzal od podnikania nepravidelný príjem, straty vlastného majetku sa „desilo“ 29 percent respondentov. Približne štvrtina Slovákov by sa pri rozbiehaní firmy obávala nedostatku pracovnej istoty.

Respondenti mohli pri otázkach o dôvodoch, pre ktoré majú chutiť podnikať a rizikách, ktorých sa v ňom najviac obávajú, označiť viaceré odpovede.

Slováci sa vyšvihli na čelo rebríčka štátov, ktoré urobili najväčší pokrok v podnikateľských aktivitách alebo myslení. V júni 2012 bolo pod Tatrami 28 percent ľudí, ktorí sa už niekedy pustili do biznisu alebo ho prevzali, či aspoň urobili nejaké úkony smerom k začatiu podnikania. V predchádzajúcom Eurobarometri sa takto vyjadrilo len 12 percent slovenských respondentov.

Podiel obyvateľov, ktorí by chceli radšej podnikať než byť zamestnancami (v %)
Poradie Krajina 2012 2009 Rozdiel
1. Litva 58 49 9
2. Grécko 50 60 -10
3. Bulharsko 49 50 -1
7. Poľsko 47 49 -2
EÚ 27 37 45 -8
16. Česko 34 32 2
18. Rakúsko 34 41 -7
19. Slovensko 33 26 7
23. Nemecko 29 41 -12
26. Fínsko 24 41 -17
27. Švédsko 22 32 -10
PRAMEŇ: Eurobarometer 354

Súvisiace Pomôcky

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)