Stotisíc eur pre bonzákov

Protimonopolný úrad chce finančne motivovať ľudí, aby mu dávali dôkazy o kartelových dohodách

18.12.2013 / Marek Legéň

Prémia do výšky stotisíc eur má motivovať ľudí, aby pomáhali  odhaľovať zakázané dohody medzi podnikateľmi-konkurentmi. Inštitút finančnej odmeny zapracoval Protimonopolný úrad (PMÚ) do návrhu novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý predložil na medzirezortné pripomienkovanie.

Takzvané kartelové dohody medzi podnikateľmi narúšajú férovú hospodársku súťaž a ich účastníkov zvýhodňujú na úkor zákazníkov. Spriahnuté firmy podľa PMÚ používajú čoraz sofistikovanejšie metódy na utajenie svojich aktivít, pretože z nich majú nemalé zisky. Odhaľovanie kartelov je preto mimoriadne ťažké.

Strážca hospodárskej súťaže nabáda ľudí k tomu, aby mu „donášali“ významné informácie a dôkazy o zakázaných dohodách. Na oplátku im podľa návrhu vyplatí finančnú odmenu vo výške jedného percenta z uloženej pokuty za kartel, najviac však stotisíc eur. V prípade, že výšku sankcie pozmení súd, prémia sa vypočíta z novej sumy.

„Podmienkou pre udelenie odmeny je, že rozhodnutie úradu nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť,“ upozorňuje PMÚ. V prípade, že by aj po potvrdení rozhodnutia súdom pokuta nebola zaplatená, oznamovateľ má mať nárok na polovicu toho, čo by mu inak patrilo, najviac však 10-tisíc eur. Takéto prípady sa podľa PMÚ vyskytujú len ojedinele a je málo pravdepodobné, že by všetky „vinné“ firmy zanikli alebo by sa sankcia nedala vymôcť od žiadnej z nich.

Podľa odbornej štúdie, ktorú spomína Protimonopolný úrad, kartely spôsobujú zvýšenie cien o približne tridsať až päťdesiat percent. Strážcovia súťaže stále viac využívajú metódy, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť odhalenia kartelových dohôd a tým pôsobia tiež preventívne. Inštitút oznamovateľa už bol zavedený napríklad v Maďarsku alebo Británii.

PMÚ upozorňuje, že ak si chce oznamovateľ nárokovať na odmenu, musí predložiť dokumenty, ktoré preukazujú porušenie zákona. Prípadne poskytne informácie rozhodujúce pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa majú získať kľúčové dôkazy o karteli. Inštitút oznamovateľa si tak nemožno zamieňať s podaním podnetu. Vo svojom podaní musí oznamovateľ výslovne uviesť, že žiada o udelenie odmeny podľa zákona.

V zákone o ochrane hospodárskej súťaže už v súčasnosti existuje mechanizmus, ktorý má napomáhať odhaľovaniu kartelov. Je ním takzvaný program zhovievavosti, v rámci ktorého môže PMÚ odpustiť alebo zmierniť sankciu priamo účastníkovi zakázanej dohody, ktorý sa prizná. Pokuta za kartel môže podľa zákona dosiahnuť až desať percent z obratu previnilca.

Za kartely sa považujú dohody medzi podnikateľmi, ktorí si navzájom konkurujú. Takéto dohody eliminujú súťaž a tlak na podnikateľov. Výsledkom býva výrazné zvýšenie cien, menší výber tovarov a služieb a spomalenie inovácií. Spotrebitelia tak v konečnom dôsledku platia viac za horšiu kvalitu.

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding