Traja z piatich Slovákov zarábajú podpriemerne

Priemerný zárobok podľa portálu Platy.sk dosahuje 854 eur, polovica ľudí však berie menej ako 784 eur

10.10.2013 / Marek Legéň

Na priemerný plat na Slovensku nedosiahnu tri pätiny zarábajúcich ľudí. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk. Mesačný príjem podľa neho predstavuje v priemere 854 eur. Je to o 50 eur viac v porovnaní s priemerným zárobkom v hospodárstve, ktorý za prvý polrok vykázal Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Do online prieskumu portálu Platy.sk sa za posledný rok zapojilo 72-tisíc respondentov. Z ich odpovedí vyplýva, že stredný plat, takzvaný medián, je o 70 eur nižší než priemer. Inak povedané, polovica ľudí zarába v hrubom menej ako 784 eur a druhá má plat vyšší než táto suma.

Rozdiely medzi zárobkami vyznievajú priepastne. Desatina ľudí s najvyššími príjmami berie mesačne viac ako 1 395 eur, kým desať percent respondentov s najnižšou mzdou dostane pod 483 eur. Platí pritom, že o niečo vyrovnanejšie príjmy majú ženy než muži, u ktorých je takéto rozpätie väčšie.

Najväčšie rozdiely vo výške platov sú medzi ľuďmi, ktorí pracujú na typických pozíciách v legislatívnej oblasti, vrcholovými manažérmi, v sektore obchodu či bezpečnosti a ochrane. Na opačnom konci porovnania stoja fleky ako pomocné práce, štátna správa a samospráva, administratíva či školstvo, vzdelávanie, veda a výskum.

Údaje o priemernej mzde na Slovensku výrazne deformuje najbohatší Bratislavský kraj, kde podľa štatistikov v prvom polroku dosiahla 1 033 eur. Ostatných sedem krajov zaostáva za priemerom, najbližšie k nemu mal Košický kraj (738 eur). Platy pritom rástli vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom, o 4,1 percenta.

Vyššia priemerná mzda vychádza v štatistike, do ktorej sa započítavajú len podniky nad 20 zamestnancov. V prvom polroku podľa ŠÚ SR dosiahla 890 eur. Najviac sa zarábalo vo štvrtom bratislavskom okrese (1 276 eur), najhoršie v okrese Veľký Krtíš (550 eur).

Priemerná mesačná mzda v krajoch v 1. polroku 2013
Mzda v eur Medziročný rast v %
Bratislavský 1033 2.7
Trnavský 726 1.1
Trenčiansky 720 3.4
Nitriansky 661 3.8
Žilinský 699 1
Banskobystrický 682 3.6
Prešovský 607 4.1
Košický 738 3.8
SR 804 2.9
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)