Úspory v tendroch narástli, viac sa súťažilo

Objavili sa aj signály, ktoré môžu pozitívny trend vo verejnom obstarávaní zvrátiť

24.01.2013 / Marek Legéň

Kvalita verejného obstarávania na Slovensku sa v roku 2012 vo viacerých ukazovateľoch zlepšila. Vyplýva to zo zistení mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Identifikovala ale aj signály, ktoré naznačujú, že pozitívny trend sa tento rok môže obrátiť.

Vo verejných obstarávaniach sa vlani v porovnaní s rokom 2011 viac používali transparentné metódy, akými sú verejná súťaž a elektronické aukcie. Dosiahli sa vyššie úspory a stúpol priemerný počet uchádzačov v tendroch.

Za varovanie považuje TIS vývoj v druhej polovici minulého roka, keď pribudlo menej transparentných rokovacích konaní a klesol priemerný počet uchádzačov. Organizácia vníma negatívne aj plán oslabiť povinnosť využívania elektronických aukcií.

E-aukcie na vzostupe

TIS do hodnotenia zaradila tendre, ktoré sú oficiálne vykazované vo Vestníku verejného obstarávania. Ide o nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky (pri tovaroch a službách od 10-tisíc eur, pri stavebných prácach od 20-tisíc eur). Celkový objem verejných zákaziek vlani dosiahol 3,9 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 14 percent z celkových výdavkov verejných financií.

Podľa očakávaní výrazne napredovali elektronické aukcie. Súviselo to so znížením hranice objemu tendrov, pre ktoré je ich využitie povinné. Celkovo sa uskutočnilo 2 757 e-aukcií, čo predstavuje zhruba dve pätiny všetkých tendrov. V roku 2011 ich podiel dosiahol 22 percent a v roku 2009 to boli iba dve percentá z verejných obstarávaní.

Podiel tendrov s elektronickými aukciami (v %)
2009 2010 2011 2012
Podľa počtu tendrov 1,5 2,7 21,5 40,7
Podľa objemu tendrov 0,1 1,5 10,3 18,8
PRAMEŇ: Transparency International Slovensko

V prepočte na objem bolo cez elektronické aukcie nakupovaných 19 percent tendrov, medziročne takmer dvojnásobok. V priemere e-aukcie vykázali oproti klasickým metódam obstarávania dodatočnú úsporu päť percent. V absolútnych číslach to znamená ušetrených 37 miliónov eur.

Vyššia otvorenosť, zmiešaná súťaživosť

Z analýzy TIS vyplynula rastúca otvorenosť verejných obstarávaní. Prostredníctvom najotvorenejšej metódy, ktorou je verejná súťaž, sa uskutočnili dve tretiny tendrov. Po sprísnení pravidiel výrazne ubudlo užších súťaží. „Súčasné podmienky pre užšiu súťaž sa už dosť podobajú na otvorenú súťaž. Mnohí obstarávatelia tak stratili o túto formu záujem,“ poznamenáva Transparency.

Zmiešané výsledky sa ukázali v prípade najmenej transparentných postupov – rokovacích konaniach. Medziročne sa zvýšilo ich zastúpenie na celkovom počte tendrov (z piatich na sedem a pol percenta), no pri prepočte podľa objemu zákaziek ich podiel klesol na polovicu.

Nejednoznačne sa vyvíjala tiež súťaživosť. Priemerný počet záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní zaznamenal mierny nárast podľa počtu tendrov (z 2,8 na tri firmy), ale opačne tomu bolo pri meraní súťaživosti podľa objemu tendrov (z 3,8 na 3,5 firmy). V obstarávaniach s väčšími objemami sa tak objavovalo menej uchádzačov než v roku 2011, čo vyvážilo mierne vyššiu súťaživosť pri menších objemoch. Pre porovnanie, v EÚ predstavuje priemer uchádzačov v tendroch 5,5 firmy.

Znepokojujúci signál podľa TIS vysiela zníženie súťaživosti medzi prvým a druhým polrokom 2012. „Vzhľadom na dobiehanie starších tendrov možno zodpovednosť za druhý polrok obstarávania priradiť novej vláde,“ konštatuje organizácia.

Priemer pri súťaživosti ťahali nahor elektronické aukcie. Viac ako päť uchádzačov malo až 44 percent objemu tendrov s ohlásenou e-aukciou, pričom celkovo to platí len pri každom piatom obstarávaní. „Pri súťaživosti v aukciách sa efekt striedania vlád neprejavil,“ tvrdí TIS. Ukazovateľ pri tejto forme obstarávania vlani prudko narástol vďaka tomu, že začala platiť povinnosť tendrovať cez e-aukcie aj menšie zákazky.

Súťaživosť a vplyv e-aukcií podľa objemu tendrov (priemerný počet uchádzačov v tendri)
2009 2010 2011 2012 1. polrok 2012 2. polrok 2012
Všetky tendre 2,18 2,39 3,81* 3,53 5,28 2,95
E-aukcie 2,68 3,01 3,64 4,93 4,96 4,92
Pozn.: * - vyšší počet uchádzačov pri neaukčných postupoch voči aukciám spôsobilo pár výnimočných veľkých zákaziek s mnohými súťažiacimi. Pri prepočte na počet tendrov prilákali aj v roku 2011 aukcie viac uchádzačov.
PRAMEŇ: Transparency International Slovensko

Úspory narástli

Tendre vlani priniesli výraznejšie úspory oproti cenám, ktoré predpokladali obstarávatelia, než v roku 2011. Výsledné ceny boli o 11 percent nižšie, čo je medziročne o tri percentné body lepší výsledok a viac ako dvojnásobok úspor oproti roku 2010.

K ešte výraznejšiemu zlepšeniu došlo pri prepočte na objem tendrov. Vlaňajšia úspora dosiahla 21,5 percenta oproti očakávanej cene, v roku 2011 to bolo 15 percent a rok predtým sedem percent.

Úspora oproti predpokladanej cene a vplyv elektronických aukcií podľa objemu tendrov (v %)
2009 2010 2011 2012 1. polrok 2012 2. polrok 2012
Všetky tendre 2,6 6,6 14,7 21,5 28,5 18,9
E-aukcie 16,1 8,8 15,4 25,6 28,2 24,1
PRAMEŇ: Transparency International Slovensko

K vyšším úsporám podľa TIS prispela jednak vyššia kvalita obstarávania, ale aj ekonomické či politické prostredie. „Pokračujúce slabé ekonomické podmienky vedú k väčšiemu dopytu firiem po verejných zákazkách a súboju o znižovanie cien,“ domnieva sa TIS. K lepším parametrom kvality tendrov viedli na druhej strane aj zmeny legislatívy, ako zavedenie elektronických aukcií alebo zvýhodnenie verejných súťaží.

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)