Vláda chce opäť platiť firmám za to, že neprepúšťajú

Oprášený príspevok má pomôcť zamestnávateľom preklenúť obdobie, keď ich ťaží kríza

17.01.2013 / Marek Legéň

Štát sa chystá opäť vyplácať firmám príspevok na podporu udržania pracovných miest. Bude určený podnikom, ktoré pre vážne prevádzkové dôvody nemôžu zamestnancom prideľovať prácu a  vyplácajú im náhradu mzdy najmenej 60 percent priemerného zárobku.

Príspevok sa má poskytovať v sume polovice náhrady mzdy zamestnanca, najviac ale vo výške 50 percent priemernej mzdy na Slovensku. Podľa ministerstva práce by mala výška príspevku na jedného zamestnanca tento rok dosiahnuť v priemere 76 eur.

Zamestnávateľom nevznikne nárok na podporu automaticky. Ich situáciu posúdi úrad práce, ktorému budú musieť načrtnúť, ako sa plánujú s ťažkosťami popasovať. Firma priloží tiež písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov o vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré nemôže ľuďom prideľovať prácu a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia.

Pracovné miesta nesmie zamestnávateľ škrtnúť napriek vážnym prevádzkovým dôvodom najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok. Po dohode s úradom práce obmedzí prevádzku v rozsahu najmenej šesť a najviac 20 percent týždenného pracovného času.

Príspevok sa má poskytovať za čas, keď ľudia „zostali doma a brali 60 percent platu“. Najviac však počas 60 dní, nie však nevyhnutne plynúcich za sebou. Môžu sa spočítavať v rámci obdobia trvania dohody s úradom o poskytnutí príspevku. Ak to bude na menej ako jeden rok, počet dní vyplácania sa skráti.

Podľa prepočtov ministerstva práce by sa vďaka príspevku malo v tomto roku udržať päťtisíc pracovných miest, v ďalších dvoch rokoch vždy aspoň 7 000 pozícií. Na jeho výplatu plánuje štát tento rok minúť 380-tisíc eur, neskôr vyššie sumy.

Dotovanie zachovania pracovných miest testovala už prvá vláda Roberta Fica. Úrady práce poskytovali príspevky firmám, ktoré boli nútené obmedziť prevádzku pre krízu, od marca 2009 do konca roka 2011. Potom bola podpora zrušená. Obnovenie príspevku schválila súčasná vláda v novele zákona o službách zamestnanosti. Po prijatí v parlamente má nadobudnúť účinnosť od mája.

Príspevok na podporu udržania pracovných miest - plánované parametre
Rok Podporení zamestnanci Objem financií (v eur) Priemer na jedného zamestnanca (v eur)
2013 5 000 380 000 76
2014 7 350 588 000 80
2015 7 560 642 600 85
PRAMEŇ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)