Hromadné prepúšťanie v číslach

Ako sa firmy zbavovali zamestnancov

15.01.2013 / Marek Legéň
Štatistika hromadných prepúšťaní na Slovensku
Rok Počet nahlásených hromadných prepúšťaní Počet nahlásených Prepustení/nahlásení (v %)
plánovaných osôb prepustených osôb
2008 173 22 209 17 526 79
2009 344 34 183 26 080 76
2010 102 12 521 10 293 82
2011 99 10 510 5 900 56
2012 97 9 230 2 883 31
PRAMEŇ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)