Neistota v ekonomike zdražila úvery pre stredné firmy

Slovenské sadzby nových podnikateľských pôžičiek sa držia blízko priemeru eurozóny

23.10.2013 / Marek Legéň

Bankári vnímajú pretrvávajúcu neistotu v ekonomike podobne ako podnikatelia. V prvej polovici roka pokračovali v sprísňovaní úverových štandardov, čo sa dá vyčítať najmä z vyšších úrokových marží pri menších pôžičkách. Rozdiel vo výške úrokovej sadzby medzi úvermi nad milión eur a do 250 tisíc eur, ktoré sú typické pre stredne veľké firmy, dosiahol podľa Národnej banky Slovenska najvyššie hodnoty od roku 2009. Pohyboval sa na úrovni troch percentných bodov.

Slovenské sadzby na nové podnikateľské úvery sa držia blízko priemeru eurozóny. Horšie sú na tom firmy z problémovej južnej Európy, ktoré si často požičiavajú dvakrát drahšie ako tie na severe.

Úrokové sadzby nových podnikateľských úverov v eurozóne
(údaje v pct, august 2013)
Do 1 mil. eur Nad 1 mil. eur
Luxembursko 2.05 Luxembursko 1.55
Belgicko 2.06 Rakúsko 1.7
Francúzsko 2.13 Nemecko 1.7
Rakúsko 2.2 Francúzsko 1.73
Fínsko 2.78 Holandsko 1.74
Nemecko 2.8 Belgicko 1.79
Holandsko 3.27 Slovensko 2.01
Estónsko 3.43 Fínsko 2.02
Eurozóna 3.72 Eurozóna 2.1
Írsko 3.98 Írsko 2.49
Slovensko 4.11 Španielsko 2.58
Taliansko 4.48 Taliansko 2.83
Španielsko 4.97 Estónsko 2.9
Malta 5.07 Slovinsko 4.29
Slovinsko 5.72 Portugalsko 4.9
Cyprus 6.04 Malta 4.59
Portugalsko 6.43 Cyprus 5.02
Grécko 6.49 Grécko 5.49
PRAMEŇ: NBS
Sadzby nových úverov pre podniky v SR a eurozóne
(údaje v %)
Do 1 mil. eur Nad 1 mil. eur
Slovensko Eurozóna Slovensko Eurozóna
2009 3.7 3.28 2.57 2.19
2010 4.02 3.5 3.3 2.59
2011 4.44 4.43 3.61 3.16
2012 3.68 3.79 2.57 2.28
2013 4.11 3.72 2.01 2.1
Pozn.: údaje v jednotlivých rokoch sú za december, 2013 - dáta za august
PRAMEŇ: NBS

Súvisiace Situácie

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)