Podnikanie na Slovensku

Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnych foriem

30.09.2013 / Marek Legéň
Ekonomické subjekty podľa právnych foriem
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Právnické osoby spolu 149 772 169 960 179 352 197 089 210 087 222 929
Obchodné spoločnosti 94 575 112 149 119 268 134 336 145 110 155 689
Akciové spoločnosti 4 972 5 227 5 358 5 547 5 616 5 654
S.r.o. 88 760 106 017 112 997 127 778 138 395 148 921
Zahraničné osoby 1 723 2 389 2 755 3 065 3 318 3 537
Fyzické osoby - podnikatelia spolu 399 641 418 221 413 867 410 308 402 325 387 452
Živnostníci 374 382 392 841 387 876 384 202 375 722 359 575
Slobodné povolania 16 725 17 189 17 974 18 378 19 069 20 382
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)