Situácia na trhu práce sa nelepší

Vývoj nezamestnanosti podľa krajov v posledných rokoch

11.07.2013 / Marek Legéň
Miera nezamestnanosti na Slovensku
Rok Nezamestnanosť (v %)
2008 9.6
2009 12.1
2010 14.4
2011 13.5
2012 14
2013 14.5
2014 14.2
2015 13.4
2016 12.5
Pozn.: metóda výberového zisťovania pracovných síl; od roku 2013 prognóza Ministerstva financií SR
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR
Miera nezamestnanosti podľa krajov (v pct)
2008 2009 2010 2011 2012
Bratislavský 3.6 4.7 6.1 5.7 5.6
Trnavský 6.2 9.1 12 10.6 11.4
Trenčiansky 4.7 7.3 10.2 8.7 9
Nitriansky 8.8 13 15.4 12.5 13.3
Žilinský 7.7 10.6 14.5 14.3 14.3
Banskobystrický 18.2 18.8 18.6 17.5 18
Prešovský 13 16.2 18.6 17.8 18.3
Košický 13.5 15.5 18.3 19.6 19.7
Pozn.: metóda výberového zisťovania pracovných síl
PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)