Mladým „ajťákom“ najviac reže Eset

Študentov IT lákajú rovnaké firmy ako tých, čo sa orientujú na biznis smery

Na Profesiu chodia samí nezamestnaní? Omyl

Viac ako dve tretiny návštevníkov pracovného portálu robotu majú a obzerajú sa po inom mieste

Sporíte sa so susedom o pozemok? Podajte určovaciu žalobu

Predpokladom úspechu na súde je, že bez určenia by bolo ohrozené právo vlastníka

Vlastníctvo možno nadobudnúť tiež vydržaním

Základnou podmienkou je uplynutie nepretržitej vydržacej doby

Za vyvlastnený majetok prináleží primeraná náhrada

Odňatie vlastníctva v plnom rozsahu je krajným riešením, prednosť má dohoda a iné spôsoby dosiahnutia účelu vyvlastnenia

Rodinným firmám nechýba sebavedomie, vodí sa im dobre

Podniky smerujú ku generačnej výmene, podľa prieskumov ju úspešne zvládne len tretina

Daňové podlžnosti môžu zbrzdiť predaj firmy

Osoby s nedoplatkami viac ako 170 eur nesmú hýbať s väčšinovými obchodnými podielmi

Podnikatelia majú prednostné právo na vynálezy podriadených

Ak zamestnávateľ neprejaví záujem o právo na predmet duševného vlastníctva, zostane zamestnancovi

Autorské práva sa riadia zákonmi štátu, v ktorom sú chránené

Slovenský autorský zákon neumožňuje, aby sa autor vzdal svojich práv, či ich previedol na inú osobu

Veritelia pri likvidácii firmy neobídu naprázdno

Spoločnosť nemožno definitívne zrušiť bez vysporiadania jej záväzkov

NajnovšieNovšie
1 2 3 4 5
StaršieNajstaršie