Evidencia pracovného času

Kontrola dochádzky je povinnosťou zamestnávateľov

Evidencia pracovného času je povinnosťou zamestnávateľov, hoci v praxi jej vedenie často prenášajú na zamestnancov. Ak si ale evidenciu vedie zamestnanec, nemáte ako zamestnávateľ veľa možností kontroly jej správnosti. Najmä ak sa začnú hromadiť nadčasy, ktoré ste nenariadili, alebo neodsúhlasili, alebo ak zjavne v práci chýbajú zamestnanci a Vy neviete, kde sú a či sa ešte vrátia.

Tento problém sa netýka len situácií, že zamestnanci si evidujú viac hodín, ako v skutočnosti odpracovali. Naopak, pri práci nadčas sa často vyskytuje problém, že zamestnanec je podľa evidencie v práci tak dlho, že nemá zákonom garantovaný odpočinok po práci (v rámci dňa, alebo týždňa).

Vždy je to problém zamestnávateľa, opakovane postihovaný pokutami z inšpektorátu práce. A to aj v prípadoch, keď zamestnávateľ iba nemá prehľad, kedy a ako dlho sú zamestnanci v práci.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)