Neporiadnu firmu môže zrušiť súd

Spoločnosť najskôr dostane šancu na nápravu nedostatkov

Firma, ktorá nevloží svoju ročnú účtovnú závierku do zbierky listín Obchodného registra, riskuje, že ju zruší súd. To je len jeden z prípadov, keď môže dôjsť k takémuto scenáru. Ešte predtým, než verdikt súdu nadobudne právoplatnosť, musí vyzvať obchodnú spoločnosť k náprave.

Právomoc súdu zrušiť spoločnosť bez toho, aby obdržal akýkoľvek návrh, sa riadi Obchodným zákonníkom. K takémuto kroku môže siahnuť napríklad aj vtedy, ak sa v danom roku nekonalo valné zhromaždenie firmy, či v prípade, že spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie.

Verdikt súdu nie je automaticky nezvratný. Zo zákona musí dať spoločnosti takzvanú sanačnú lehotu pre napravenie nedostatkov, ktoré identifikoval. Táto trvá najmenej 30 dní. Nemôže sa teda stať, že by súd Vašu spoločnosť zrušil bez toho, aby ste dostali šancu „polepšiť sa“.

Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)