Pozor na „pozornosti“, v súťaži môže ísť o podplácanie

Na to, aby podplácanie poškodzovalo súťaž, musí sa v nej aj odohrať

Udelenie vyznamenania alebo členstva v klube môže pre prijímajúceho podnikateľa skončiť veľmi nepríjemne.  Pokiaľ takáto pozornosť môže poškodiť súťaž na trhu tým, že zvýhodní toho, kto prospech ponúkol, ide o podplácanie. Klasifikuje sa ako nekalosúťažné konanie, ktoré je zároveň trestným činom.

Na to, aby podplácanie poškodzovalo súťaž, musí sa v nej aj odohrať. Úplatkami pritom nie sú len peňažné výhody, ale tiež akékoľvek plnenia prinášajúce profit, a to aj morálny (napríklad tiež poskytnutnie služby bez úhrady).

Na druhej strane, za úplatky sa nepovažujú drobné darčeky, napríklad vianočné pozornosti posielané zamestnancom inej firmy, či obvyklé obchodné pozornosti, ako kalendáre, diáre, dáždniky. Podstatné je, že tieto predmety majú najmä propagačný účel a ich nízka hodnota nemôže ovplyvniť rozhodovanie osoby, ktorá ich prijíma. Darovanie takýchto drobností teda neznamená podplácanie.

Podplácať, resp. ponúkať úplatok môže ktokoľvek, fyzická aj právnická osoba ako súťažiteľ. Zákon presne vymedzuje „podplatiteľné“ osoby. Ide o členov štatutárneho alebo iného orgánu iného súťažiteľa, alebo jeho zamestnancov, či osôb, ktoré majú z hľadiska jeho pracovného vzťahu na neho rozhodujúci vplyv.

Nepatrí sem však poskytovanie úplatkov pre štátnych zamestnancov. Za takéto podplácanie hrozia trestnoprávne postihy.


Súvisiace Situácie

Diskusia (0reakcií)