Prepúšťanie z organizačných dôvodov môže dať zabrať

Zamestnávateľ by si mal dať pozor, aby zrušené pracovné miesto neobnovil priskoro

Cesta k prepúšťaniu zamestnancov z organizačných dôvodov nemusí byť vždy priamočiara a jednoduchá. Firma tak môže urobiť len vtedy, keď už nemá pre zamestnanca žiadnu robotu v dohodnutom mieste výkonu práce, a to ani na kratší pracovný čas. Alebo nejaké miesto pre neho má, no zamestnanec inú vhodnú prácu odmietne, či sa nechce podrobiť príprave na ňu.

Zamestnávateľovi sa môže stať, že práve v čase, keď plánuje prepúšťať z organizačných dôvodov, má zároveň k dispozícii voľné pracovné miesto. V takom prípade by si mal vo vlastnom záujme uchovať písomné doklady o tom, že ho ponúkol zamestnancom, ktorých prepustil, no tí toto miesto odmietli.

K dôvodom na strane zamestnávateľa, pre ktoré môže prikročiť k prepúšťaniu z organizačných dôvodov, patria:

  • zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti (napr. zrušenie podnikateľskej činnosti; ukončenie likvidácie, konkurzu; zánik obchodnej spoločnosti, ktorá je zamestnávateľom, alebo aj zrušenie niektorej jeho prevádzky)
  • premiestnenie zamestnávateľa alebo jeho časti (spravidla presťahovanie do iného mesta)
  • nadbytočnosť zamestnanca/zamestnancov v súvislosti so zmenou úloh zamestnanca alebo technického vybavenia, pri celkovom znížení počtu zamestnancov, alebo iné organizačné zmeny (vždy iba na základe predchádzajúceho písomného rozhodnutia zamestnávateľa a iba s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce)

Ak sa firma ruší, alebo premiestňuje, nemusí to zamestnancom dávať na papieri. Mala by im ale vopred oznámiť chystanú zmenu. V prípade, že zamestnanec prejaví záujem o prácu aj v inom mieste, než má uvedené v pracovnej zmluve, možno s ním uzavrieť písomnú dohodu o zmene pracovných podmienok. Zamestnávateľ však nemôže zamestnanca do toho nútiť.

Pri nadbytočnosti zamestnanca/zamestnancov sa nevyžaduje, aby dostali písomné rozhodnutie o organizačných zmenách (zrušení jedného alebo viacerých pracovných miest). Firma ho ale bude potrebovať pre prípad kontroly, alebo súdneho sporu.

Zamestnávateľ by si mal dať pozor, aby konkrétne zrušené pracovné miesto, z ktorého chce zamestnanca prepustiť, príliš rýchlo neobsadil niekým iným. Keď pozíciu obnoví skôr než po dvoch mesiacoch, dostane sa do kolízie so Zákonníkom práce. Spravidla sa takéto konanie považuje za dôvod neplatnosti výpovede.

Firma by mala zabezpečiť efektívny výkon práce, čo znamená, že náplň zrušeného pracovného miesta rozdelí medzi zostávajúcich pracovníkov. Prípadne s opätovným vytvorením pozície počká aspoň dva mesiace.

Diskusia (0reakcií)