Rodinným firmám nechýba sebavedomie, vodí sa im dobre

Podniky smerujú ku generačnej výmene, podľa prieskumov ju úspešne zvládne len tretina

30.09.2013 / Marek Legéň

Rodinným firmám sa na Slovensku darí. Polovici z nich vlani stúpli tržby a takmer deväť z desiatich podnikov tohto typu očakáva, že v horizonte piatich rokov im ďalej porastú. Vyplýva to z tohtoročného prieskumu, ktorý uskutočnila poradenská spoločnosť PwC.

Okruh rodinných firiem na Slovensku tvoria najmä malé podniky o piatich ľuďoch alebo stredne veľké firmy s dvadsiatimi až päťdesiatimi zamestnancami. Väčšina z nich funguje na trhu viac než desaťročie.

O pozitívnych trendoch v rodinnom podnikaní svedčí, že len dve percentá firiem plánujú znižovať stavy zamestnancov a vyše tretina v najbližších dvanástich mesiacoch chystá nábor nových ľudí. Vo viac než polovici rodinných firiem sú zamestnaní dvaja až piati rodinní príslušníci, v tretine podniká majiteľ a ešte jedna osoba z famílie.

Rodinné podniky nie sú ani zďaleka zahľadené len do slovenského trhu. V priemere každý druhý je exportérom a takmer polovici z nich vývoz prináša vyše 50 percent príjmu. Do exportu sa rodinné firmy pustili najmä pre nasýtenosť domáceho trhu. Silným dôvodom bola aj absencia nimi ponúkaného portfólia na zahraničných trhoch, v čom videli príležitosť.

Nie je prekvapením, že rodinné firmy najčastejšie exportujú do blízkych krajín – najfrekventovanejšie je Česko, ďalej Rakúsko, Maďarsko, Nemecko a Poľsko či Rusko. V Číne plánuje v budúcnosti skúsiť šťastie trinásť percent respondentov, v súčasnosti tam vyváža päť percent podnikov.

Do ktorých krajín v súčasnosti exportujete?
(údaje v %)
Česko 45
Rakúsko 23
Maďarsko 20
Nemecko 18
Poľsko 15
Rusko 15
Ukrajina 10
Francúzsko 8
Británia 5
Taliansko 5
Čína 5
Španielsko 3
Pozn.: Respondenti mali možnosť označiť všetky relevantné krajiny
PRAMEŇ: PwC

Z prieskumu vyplynulo, že rodinné firmy inklinujú k dlhodobejším záväzkom voči zamestnancom. Členovia rodiny sú zaangažovaní a majú osobný záujem na raste firmy. Mnohí respondenti sú presvedčení, že rodinné firmy sú flexibilnejšie v rozhodovaní a teda dokážu promptnejšie reagovať na zmeny.

Súkromné podnikanie na Slovensku má iba niečo vyše dvadsaťročnú históriu. Rodinné firmy tak prešli najviac jednou generačnou výmenou, prípadne majú odchod zakladateľa len pred sebou. Hoci 78 percent firiem z prieskumu je na trhu už viac ako desať či pätnásť rokov, iba necelá štvrtina aktuálne plánuje zmeny vo vlastníckej štruktúre.

„Z našich skúseností má však plánovanie v predstihu enormný význam a majitelia by sa touto témou mali zaoberať, aby ich nezastihla nepripravených,“ hovorí partner PwC Alexander Šrank. Z iných prieskumov medzi rodinnými firmami podľa neho vyplýva, že medzigeneračnú výmenu úspešne zvládne iba jedna tretina.

Vo väčšine prípadov rodinných firiem je manažment aj vlastníctvo v rodine. Iba pätina podnikov potvrdila, že časť topmanažmentu zamestnáva. Podstatná väčšina majiteľov rodinných firiem plánuje ponechať vlastníctvo aj manažment ďalšej generácii v rodine. Iné formy odovzdania podnikania zvažujú len okrajovo.

Prieskum o rodinných firmách uskutočnila spoločnosť PwC v spolupráci s denníkom Hospodárske noviny a Monikou Krošlákovou z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je špecialistkou na túto problematiku. Na sonde sa v jarných mesiacoch zúčastnili štyri desiatky majiteľov slovenských rodinných podnikov z rôznych odvetví.

Rodinné podnikanie sa na Slovensku neriadi osobitnými predpismi. Ak sa niekto rozhodne založiť takúto firmu, musí sa riadiť všeobecnými normami. O zmenu sa pokúšajú opoziční poslanci z KDH. Osud návrhu zákona o rodinnom podnikaní však pomerne jasne naznačilo nesúhlasné stanovisko vlády Smeru-SD, ktorý má v parlamente pohodlnú väčšinu.

Kresťanskí demokrati chcú zaviesť tri právne formy rodinného podnikania – rodinnú živnosť, farmu a obchodnú spoločnosť. Štát by takéto rodinné firmy podporoval daňovými výhodami, nižšou administratívnou záťažou a jednoduchším prístupom k štartovaciemu kapitálu. Narazili však na nesúhlas viacerých ministerstiev, ktoré konceptu vyčítali nesystémovosť napríklad z pohľadu platenia daní, odvodov, poistného, úpravy podnikania či investičnej pomoci.

Očakávate rast výnosov Vašej firmy v nasledujúcich piatich rokoch?
(údaje v %)
Určite 50
Trochu áno 38
Nie veľmi 10
Vôbec nie 2
PRAMEŇ: PwC

Súvisiace Pomôcky

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)