Povinné e-aukcie

Viac uchádzačov, nižšie vysúťažené ceny

15.01.2013 / Marek Legéň

Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní prinášajú nižšie ceny a vyššiu konkurenciu v súťažiach. Vyplynulo to z analýz mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS). Pod lupu si zatiaľ vzala len obdobie, počas ktorého boli e-aukcie v plienkach a postupne sa začínalo ich masívnejšie využívanie.

Automatizované vyhodnocovanie tendrov sa rozhýbalo počas vlády Ivety Radičovej, ktorá ho podporila viacerými zmenami v legislatíve. Krivka podielu e-aukcií na verejnom obstarávaní strmo vystrelila nahor koncom roku 2011.

Keď TIS prelúskala používanie elektronických aukcií od roku 2009 do približne polovice septembra 2011, vyšlo jej, že sa vďaka nim dosiahla úspora v priemere dvanásť percent oproti predpokladanej cene. Pri klasických metódach obstarávania sa šetrilo v polovičnej miere.

Úspory sa líšili podľa predmetu zákazky. Najväčšie zľavy oproti klasickému postupu sa dosiahli pri stavebných prácach, až takmer 18 percentuálnych bodov. V prípade tovarov rozdiel predstavoval len 5,7 bodu. Prínosy k nižším cenám o viac ako pätinu ale ukázali aukčné nákupy tlačiarní alebo kopíriek či čistiacich služieb.

Pozitívny dosah možno badať aj v tom, že e-aukcie priťahujú viac uchádzačov. Zatiaľ čo v bezaukčných obstarávaniach sonda TIS identifikovala priemerne 2,2 uchádzača, elektronických aukcií sa zúčastnilo v priemere 2,7 firiem. Skúmaná vzorka obsahovala 489 e-aukcií z celkového počtu 10.703 obstarávaní, čo predstavuje 4,6 percenta.

S počtom uchádzačov v súťažiach rastú aj úspory. Slovenské výsledky podľa TIS ukazujú, že e-aukcie sa oplatia pri každom počte uchádzačov. Už len pri zámere robiť aukciu má aj jeden zúčastnený záujemca tendenciu podať vopred nižšiu ponuku ako v prípade klasickej súťaže.

Pri hodnotení kvality verejného obstarávania v rokoch 2009 až 2011 zaradila TIS masívne zavedenie elektronických aukcií spolu so sprísnením užších súťaží k legislatívnym zmenám s najväčším pozitívnym účinkom. Kým ešte v roku 2010 bolo používanie e-aukcií mizivé, koncom roka 2011 sa už využívali pri každom štvrtom tendri.

Prieniku e-aukcií napomohlo zavedenie povinnosti používať ich pri nadlimitných zákazkách (od apríla 2011), od začiatku roka 2012 sa rozšírila aj na podlimitné zákazky. Dnes teda musia verejné inštitúcie využívať elektronické kanály pre nákup tovarov a služieb s odhadovanou hodnotou nad 40-tisíc eur a pre stavebné práce nad dvesto tisíc eur. Pri službách a stavbách možno ostať pri klasickej metóde v prípade, že sa nedajú stanoviť technické požiadavky na nakupovaný predmet.

Transparency hodnotila prvý rok povinného používania e-aukcií, teda obdobie od apríla 2011 do konca marca 2012. Spočítala, že sa uplatnili v 764 tendroch za 148 miliónov eur bez DPH. Za jeden rok tak bol objem i počet uskutočnených aukcií trojnásobne vyšší ako za celú históriu verejného obstarávania na Slovensku. Priemerná veľkosť tendrov s použitou aukciou dosiahla 194-tisíc eur.

Ak by sa e-aukcie používali pravidelne pri tretine objemu verejného obstarávania, mohli by sa ročné úspory počítať na 250 miliónov eur. Takto ich finančný prínos odhadovala TIS na jeseň 2011.

Prínos e-aukcií sa bude dať lepšie zmerať pri hodnotení roka 2012, keď sa používanie e-aukcií podstatne zintenzívnilo. Podľa údajov Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa za jedenásť mesiacov roka objavili v takmer troch štvrtinách verejných obstarávaní s viac ako polovičnou hodnotou na celkovej konečnej hodnote zákaziek. Táto štatistika ÚVO neobsahuje podprahové zákazky, pri ktorých použitie elektronickej aukcie nie je povinné.

Súvisiace Situácie

Súvisiace Zamerané na

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)