Vysokoškolákom chýba ťah na bránu

Mladí Slováci sa pri výbere fakulty neriadia v prvom rade podľa toho, ako im štúdium pomôže pri hľadaní práce

26.06.2013 / Marek Legéň

Väčšina mladých Slovákov nekladie pri výbere fakulty najvyšší dôraz na možnosti praktického uplatnenia po skončení štúdia. Dôležitejšie pre nich je, aby za vysokoškolským vzdelaním nemuseli ďaleko cestovať. Vyplynulo to z májového prieskumu agentúry AKO pre personálno-poradenskú spoločnosť McRoy Slovakia.

Prieskum odráža názory šiestich stoviek vysokoškolských študentov z 12 fakúlt technického i humanitného zamerania, ktoré sa nachádzajú v rebríčku Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry buď na popredných alebo naopak na spodných priečkach.

Pri odpovedi na otázku, čo všetko zvažovali pri výbere fakulty a prečo ju neuprednostnili pred inou s rovnakým zameraním, si 35 percent respondentov zvolilo možnosť „po absolvovaní tejto fakulty sa vraj dá ľahko nájsť zamestnanie“. Vyšší dôraz na uplatnenie v praxi kladú študenti technických smerov (odpoveď si vybralo 46 percent) než humanitného zamerania (24 percent).

Študenti si mohli vybrať viacero odpovedí. Blízkosť k bydlisku označilo 47 percent účastníkov prieskumu. Najčastejšou odpoveďou (51 percent) bolo, že ide o kvalitnú fakultu a získajú kvalitné vedomosti. Opäť platí, že tento dôvod zavážil viac u technikov než študentov humanitných zameraní.

Za najväčší hendikep vzdelávania poslucháči po určitom čase štúdia považujú prepojenie fakulty s praxou. Platí pritom, že čím sú starší, tým sú z tohto pohľadu pesimistickejší. Naopak, ako najväčšiu prednosť hodnotili technici šancu zamestnať sa. Ich kolegom z humanitných fakúlt sa najviac pozdávala kvalita prednášajúcich a vybavenie učební.

Technici vyšli z prieskumu ako cieľavedomejší, no na trhu práce ich je nedostatok. „Na jednej strane je vysoká miera absolventskej nezamestnanosti, na strane druhej je problém mnohé pozície obsadiť. Existuje prebytok absolventov humanitných smerov a chýbajú technici,“ približuje šéf spoločnosti McRoy Group Luboš Sirota.  

Keďže mladí ľudia nevidia v školách predovšetkým cestu k získaniu zamestnania, chýba tlak, aby vzdelanie odrážalo potreby praxe. Až tretina vysokoškolsky vzdelaných ľudí podľa skúseností McRoy končí na pozíciách, na ktorých by stačila aj stredná škola. V prípade humanitných odborov si nachádza uplatnenie mimo vyštudovaného smeru viac než polovica absolventov, ktorí si našli zamestnanie, pri ktorom sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.

Vysoke skoly_prieskum McRoy

Súvisiace Situácie

Súvisiace Pomôcky

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)