Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: Jana Murníková

Zmena v reťazení pracovných pomerov

Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť iba raz za tri roky

02.10.2007 | Podnikanie

Hodinová výpoveď zo zdravotných dôvodov

Zamestnávateľ môže uplatniť na súde neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru

18.07.2007 | Podnikanie

Dokedy musí firma držať miesto matke

Po rodičovskej dovolenke žena nemusí dostať miesto na rovnakom pracovisku

03.07.2007 | Podnikanie

Ochranná doba v čase tehotenstva

Tehotná žena musí zamestnávateľa písomne informovať o tehotenstve

19.06.2007 | Financie

Činnosti nad rámec pracovnej náplne

Zamestnanec musí vykonávať iba tie práce, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej zmluvy

18.06.2007 | Podnikanie

Automatická zmena doby určitej na neurčitú

Doba určitá sa mení na neurčitú, ak zamestnanec pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone práce

18.06.2007 | Podnikanie

Nedodržanie výpovednej doby

Ak zamestnanec prestane svojvoľne chodiť do práce, firma od neho môže žiadať vzniknutú škodu

13.06.2007 | Podnikanie

Rekvalifikácia a doba určitá

Ak zamestnávateľ nepredĺži zmluvu, zamestnanec nemusí uhrádzať náklady za štúdium

05.06.2007 | Podnikanie

Práca bez pracovnej zmluvy

Skúšobnú dobu možno platne dohodnúť, iba ak bola pracovná zmluva uzatvorená písomne

30.05.2007 | Podnikanie

Zákaz zamestnať sa u konkurencie

V zmluve dohodnutá pokuta v prípade podnikania v rovnakej oblasti je neplatná 1

25.05.2007 | Podnikanie

Nevyplatenie odmeny za brigádu

Ak sa zamestnávateľ nechce dohodnúť, treba mzdu vymáhať súdnou cestou

15.05.2007 | Financie

Príplatky za prácu nadčas

Kto čerpal nadčasy, nemá nárok na príplatky

02.05.2007 | Podnikanie