Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: daňový poradca

Posudzovanie príjmov plynúcich z príkaznej zmluvy

Ak vykonávaná činnosť nie je podnikaním, ide o príležitostný príjem

25.03.2009 | Financie

Práca v Írsku a daňové povinnosti

Daň zaplatená na území Írska sa započíta na daňovú povinnosť na území SR

24.03.2009 | Financie

Príjem z predaja podielu v eseročke

Výdavkom je vklad alebo obstarávacia cena predávaného podielu

24.03.2009 | Financie

Práca dcéry pre matku na príkaznú zmluvu

Obsah zmluvy nesmie vykazovať znaky závislej práce

12.03.2009 | Financie

Príjem z predaja darovanej nehnuteľnosti

Ak by nehnuteľnosť predávala vlastníčka, príjem z jej predaja by bol oslobodený od dane

10.03.2009 | Financie

Vyplatené provízie z činnosti pre poisťovňu v daňovom priznaní

Príjmy sprostredkovateľov sú z činností, ktoré sa nepovažujú za živnosť

10.03.2009 | Financie

Pozastavenie a neobnovenie živnosti

Fyzická osoba je povinná ku dňu skončenia podnikania uzavrieť účtovné knihy a vypracovať účtovnú závierku

09.03.2009 | Podnikanie

Absolventka vysokej školy s príjmami z ČR

Podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi ČR a SR sa v Česku zaplatená daň započíta

09.03.2009 | Financie

Peniaze z Google Adsense sa zdaňujú

Zarábanie na reklám na webových stránkach nie je podnikaním 1

06.03.2009 | Financie

Ako zdaniť príjem z prenájmu chalupy

Príjem z nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve občana, nepoužívanej na podnikanie, patrí medzi príjem z prenájmu majetku 1

04.03.2009 | Financie

Daňové priznanie zrušenej eseročky

Povinnosť viesť účtovníctvo má spoločnosť až do jej zániku

28.03.2008 | Podnikanie

Vplyv PN na výšku nezdaniteľnej časti

Plnenia z nemocenského zabezpečenia sú od dane z príjmu oslobodené

15.03.2007 | Financie