Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: Peter Pašek, Managing Director Accace

Napíšte mi email

Kedy zdaniť výhernú poukážku Poradňa

Kedy zdaniť výhernú poukážku

Zákon o dani z príjmov neupravuje moment vzniku príjmu

28.02.2020 | Financie

Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH Poradňa

Predaj bytov vo vlastnej nehnuteľnosti a DPH

Do piatich rokov od kolaudácie bytov a nebytových priestorov treba ich predaj fakturovať s daňou z pridanej hodnoty

12.09.2019 | Financie

Kuriérske služby a registrácia k DPH Poradňa

Kuriérske služby a registrácia k DPH

Registrácia pred dodaním tovaru neznamená štatút platiteľa dane

19.08.2019 | Podnikanie

Kúpa akcií so zľavou pre zamestnancov a zdanenie Poradňa

Kúpa akcií so zľavou pre zamestnancov a zdanenie

Príjem je oslobodený od dane, ak úhrn príjmov z predaja akcií znížený o výdavok nepresiahne 500 eur 2

18.04.2019 | Financie

Čo započítať do obratu na registráciu DPH Poradňa

Čo započítať do obratu na registráciu DPH

Výnos z postúpenej pohľadávky nie je dodaním služby podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

20.12.2018 | Financie

Streľba z luku a registračná pokladňa Poradňa

Streľba z luku a registračná pokladňa

Rozhodujúce bude posúdenie, či ide o výkon podnikateľskej činnosti so živnostenským oprávnením alebo o činnosť športového odborníka 2

17.10.2018 | Podnikanie

Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov Poradňa

Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov

Sumu zrazenej dane pri redemácii podielových listov možno považovať za preddavok na daň

26.03.2018 | Financie

Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke Poradňa

Zdanenie odstupného po rodičovskej dovolenke

Odpočítateľná položka na daňovníka sa nekráti v závislosti od počtu mesiacov dosahovania aktívnych príjmov

16.03.2018 | Financie

Predaj zahraničných akcií a zdanenie Poradňa

Predaj zahraničných akcií a zdanenie

Daňovú stratu z titulu prevodu akcií nie je možné dosiahnuť

15.03.2018 | Financie

Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu Poradňa

Živnosť po otcovi a vyplatenie podielu

Prijatý dohodnutý peňažný ekvivalent dedičstva nie je zdaniteľným príjmom

09.03.2018 | Financie

Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní Poradňa

Dividendy zo zahraničia v daňovom priznaní

Podiel na zisku vyplácaný zahraničnou osobou treba osobitne posúdiť podľa zákona o dani z príjmov 4

28.02.2018 | Financie

Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane Poradňa

Predaj darovaného pozemku po roku od nadobudnutia a dane

Výdavkom je cena stanovená znaleckým posudkom ku dňu darovania

12.02.2018 | Financie