Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: JUDr. Marek Hudec, advokát Proiuris advokáti

Čo robiť, keď sa v liste vlastníctva ocitne cudzí menovec Poradňa

Čo robiť, keď sa v liste vlastníctva ocitne cudzí menovec

Katastrálny úrad vykoná opravu, ak bol v rozhodnutí o navrátení vlastníctva uvedený správny údaj

11.12.2015 | Financie

Sused si premenil parkovisko za autoumyváreň Poradňa

Sused si premenil parkovisko za autoumyváreň

Starostlivosť o vozidlá na krátkodobý prenájom sa musí riadiť pravidlami podnikania

04.12.2015 | Podnikanie

Vydedený potomok naťahuje dedičské konanie Poradňa

Vydedený potomok naťahuje dedičské konanie

Ak súd trvá na osobnej účasti účastníka dedičského konania na pojednávaní, musí zabezpečiť jeho účasť

03.12.2015 | Financie

Spotrebiteľský úver zabezpečený zmenkou Poradňa

Spotrebiteľský úver zabezpečený zmenkou

Nároky zo zmenky sa premlčujú v troch rokoch odo dňa zročnosti zmenky

27.10.2015 | Financie

Fond opráv. Zaplatí aj vybudovanie parkoviska? Poradňa

Fond opráv. Zaplatí aj vybudovanie parkoviska?

Fond prevádzky údržby a opráv musí kryť najmä nevyhnutné náklady na prevádzku a údržbu vrátane opráv spoločných častí a zariadení bytového domu a priľahlého pozemku

26.10.2015 | Bývanie

Odvoz sutín. Správca konal a platil bez súhlasu vlastníkov Poradňa

Odvoz sutín. Správca konal a platil bez súhlasu vlastníkov

Pri obstarávaní služieb musí správca dojednať čo najvýhodnejšie podmienky v prospech vlastníkov priestorov v dome a pri výbere dodávateľa sa riadiť rozhodnutím ich nadpolovičnej väčšiny

08.10.2015 | Financie

Nárok na dedičstvo. Dá sa napadnúť po roku? Poradňa

Nárok na dedičstvo. Dá sa napadnúť po roku?

Právoplatné osvedčenie o dedičstve možno napadnúť mimoriadnym dovolaním, neprávoplatné je preskúmateľné súdom

22.09.2015 | Financie

Dedičské konanie. Konalo sa vôbec? Poradňa

Dedičské konanie. Konalo sa vôbec?

Ako pátrať po notárovi, poverenom riešiť dedičstvo

18.09.2015 | Financie

Záhradky k bytovke a predkupné právo užívateľov Poradňa

Záhradky k bytovke a predkupné právo užívateľov

Vlastník pozemku nie je nijako obmedzený pri nakladaní so svojim vlastníctvom 1

19.06.2015 | Financie

Byt z dražby. Pôvodný majiteľ bráni prenájmu Poradňa

Byt z dražby. Pôvodný majiteľ bráni prenájmu

Nájomná zmluva je možná len s odkladacou podmienkou po vyprataní bytu 1

22.04.2015 | Financie

Plyn cez pozemok. Vecné bremeno alebo vyvlastnenie? Poradňa

Plyn cez pozemok. Vecné bremeno alebo vyvlastnenie?

Za vyvlastnenie sa považuje aj zriadenie vecného bremena, začo náleží jednorazová náhrada 1

20.04.2015 | Financie

Kto spláca úver po smrti ručiteľa Poradňa

Kto spláca úver po smrti ručiteľa

Neprihlásenie pohľadávky veriteľom a jej neprerokovanie v dedičskom konaní nespôsobuje jej zánik 2

23.03.2015 | Financie