Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: DANIELA ZVERKOVÁ

Big Milk – zmrzlina plná mlieka od Algidy I.

Ponúkol síce sumu, ktorá prevyšovala minimálne požadovanú cenu, no nesplnil všetky podmienky, ktoré mal v ponukovom konaní prezentovať.

16.05.2011 |

Najlacnejšiu dopravnú cestu na Slovensku volí minimum zasielateľov

Po riekach sa plavia menšie spoločnosti, more využívajú veľké flotily

02.12.2003 | Ekonomika

ZSSK sa nedarí zvyšovať objem nákladnej prepravy

Aj vysoké poplatky za využívanie dopravnej cesty znižujú konkurencieschopnosť železníc 1

02.12.2003 | Firmy

Harmonizáciu osobnej dopravy dokážu zabezpečiť len regióny

Je potrebná jasná idea dopravného systému, ktorý by spĺňal kritériá ekológie, bezpečnosti a ekonomického rozvoja územia

02.12.2003 | Ekonomika

Silné a slabé stránky slovenských dopravcov

Drahšie dopravné služby spôsobia silný tlak na kapitálovo slabšie spoločnosti

02.12.2003 | Ekonomika

Harmonizovať osobnú dopravu dokážu len regióny

27.11.2003 | TREND

Najlacnejšiu dopravnú cestu na Slovensku volí minimum zasielateľov

27.11.2003 | TREND

Silné a slabé stránky slovenských dopravcov

27.11.2003 | TREND

ZSSK sa nedarí zvyšovať objem nákladnej prepravy

27.11.2003 | TREND

Výstavba moderných centier sa prispôsobuje požiadavkám náročných klientov

22.05.2003 | TREND

Investori uprednostňujú veľké prímestské obchodné centrá

27.03.2003 | TREND

Ojedinelé podujatie

12.12.2002 | TREND