Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: Patrik Benčík

Povolenia na činnosť prokuristu

Prokurista má právo na podiel na zisku spoločnosti, ak mu ho valné zhromaždenie odsúhlasí

09.05.2007 | Podnikanie

Prenájom bytu nevlastníkovi

Príjmy z prenájmu bytu patria do BSM napriek tomu, že výlučným vlastníkom bytu je len jeden z manželov

06.05.2007 | Financie

Finančný poradca na materskej dovolenke

Pre firmu je spolupráca prostredníctvom mandátnej zmluvy výhodnejšia ako štandardný pracovnoprávny vzťah

24.04.2007 | Financie

Rekvalifikácia zamestnanca v zahraničí

Zákon zakazuje, aby zamestnávateľ diéty označil ako mzdové náklady a nahrádzal nimi mzdu

10.04.2007 | Financie

Zánik povinného zmluvného poistenia

Zmluva o PZP sa nedá vypovedať nezaplatením poistného, výpoveď musí byť písomná

04.04.2007 | Financie

Podiel na zisku verejnej obchodnej spoločnosti

Ustanovenie zákona o deľbe zisku fifity fifty možno spoločenskou zmluvou zmeniť

04.04.2007 | Podnikanie

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Platobný rozkaz je zjednodušenou a zrýchlenou formou súdneho konania

29.01.2007 | Podnikanie

Predaj polovice domu a daň z príjmov

Po piatich rokoch vlastníctva je kúpna cena z predaja domu oslobodená od dane z príjmov

23.01.2007 | Financie

Zmluva o ubytovaní na internáte

Študent, ktorý zmluvu nepodpísal, ubytovanie nedostal

23.01.2007 | Financie

Vypratanie bytu svojpomocou

Svojpomoc prichádza do úvahy najmä vtedy, ak riešenie protiprávnej situácie neznesie odklad

23.01.2007 | Financie

Lehoty na zverejnenie listín v internete

Účtovnú závierku musí spoločnosť uložiť do zbierky listín do 30 dní od jej schválenia

22.01.2007 | Podnikanie

Vzdanie sa dedičstva a súhlas súdu

Zákonný zástupca spravuje majetok toho, koho zastupuje, no ak nejde o bežnú vec, je potrebné schválenie súdom

15.01.2007 | Financie