Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: JOZEF ŠKULTÉTY

Tantiémy nemusia počkať na vyrovnanie strát

Spoločnosť nesmie vyplácať akcionárom preddavky na dividendy

19.12.2002 | Podnikanie

Tantiémy nemusia počkať na vyrovnanie strát

19.12.2002 | TREND

Tantiémy nemusia počkať na vyrovnanie strát

19.12.2002 | TREND

Vedenie účtovníctva je stále voľnou živnosťou

Právny predpis stanovuje, že vnútorní audítori sú zamestnancami štátnej správy a ich činnosť nepodlieha zákonu o audítoroch.

15.09.2002 | Podnikanie

Neexistuje slovenský a medzinárodný audit

Nový zákon o audítoroch sa snaží vyvarovať konfliktu záujmov. Zakazuje audítorovi, ktorý poskytuje svoje služby v mene spoločnosti, aby audítorskú činnosť ešte vykonával aj pomimo.

15.09.2002 | Podnikanie

Vedenie účtovníctva je stále voľnou živnosťou

11.09.2002 | TREND

Neexistuje slovenský a medzinárodný audit

11.09.2002 | TREND

Podľa návrhu zákona by pokuty za účtovníctvo mohli vyletieť až do neba

Paradoxom je, že za porušenie ustanovení zákona o konsolidovanej účtovnej závierke budú pokutu ukladať daňové úrady, ktoré nemajú kompetencie v tejto oblasti.

15.04.2002 | Podnikanie

Podnikatelia dávajú prednosť daniam pred podvojným účtovníctvom

Nerešpektovanie účtovnej zásady opatrnosti znamená u auditovaných firiem často výrok s výhradou, neauditovaným firmám však nehrozí vôbec nič.

15.04.2002 | Podnikanie

Podľa návrhu zákona by pokuty za účtovníctvo mohli vyletieť až do neba

10.04.2002 | TREND

Podnikatelia dávajú prednosť daniam pred podvojným účtovníctvom

10.04.2002 | TREND

Obchodný zákonník a zákon o účtovníctve sú spojené nádoby

Novela Obchodného zákonníka si vyžiada aj novelizáciu zákona o účtovníctve v oblasti oceňovania.

10.01.2002 | Podnikanie