Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: Mariana Kacárová

Zastupovanie počas materskej dovolenky

Skutočnosťou rozhodujúcou pre zánik pracovného pomeru na dobu určitú je dátum, v ktorom zamestnankyňa, na ktorej zastupovanie ste prijali „novú“ zamestnankyňu, nastúpi do práce 1

01.04.2005 | Podnikanie

Manželstvo v štátnej službe

Zákon neobmedzuje uzatváranie manželstva medzi štátnymi zamestnancami ani nepodmieňuje odchodom z pracoviska 2

26.10.2004 | Podnikanie

Skoré prečerpanie dovolenky (Poradňa)

Nárok na dovolenku vzniká po nepretržitom odpracovaní aspoň 60 pracovních dní a dĺžka dovolenky je priamo úmerná počtu odpracovaných mesiacov

21.05.2003 | Podnikanie

Podporu na rekvalifikáciu pýtajú firmy málokedy

Zákon umožňuje štátnu podporu rekvalifikácie zamestnancov iba firmám s problémami

06.05.2003 | Podnikanie

Podporu na rekvalifikáciu pýtajú firmy málokedy

01.05.2003 | TREND

Platný vznik pracovného pomeru (Poradňa)

Nárok na nemocenské dávky má zamestnanec až po faktickom nástupe do práce

10.04.2003 | Podnikanie