Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Autor: ĽUDOVÍT KOCIÁN

Preddavky na daň z príjmov po novom

Nový zákon výrazne zmenil platenie preddavkov na daň z príjmov právnických aj fyzických osôb

04.03.2004 | Podnikanie

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

04.03.2004 | TREND

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

04.03.2004 | TREND

Zdaňovanie automobilov tohto roku jednoduchšie nebude

Potešiteľným je zrušenie odpisového limitu 800-tisíc korún, ťažšie to budú mať podnikatelia, ktorí auto do majetku firmy nezahrnuli 4

13.02.2004 | Podnikanie

Finančný a operatívny lízing áut

Pri finančnom lízingu je potrebné používať namiesto akontácie alebo preddavku prvú zvýšenú splátku

13.02.2004 | Podnikanie

Finančný a operatívny lízing áut

12.02.2004 | TREND

Zdaňovanie automobilov tohto roku jednoduchšie nebude

12.02.2004 | TREND

Zvýšiť "vianočné" odmeny možno vyplatením v budúcom roku (Poradňa)

Účtovná rezerva na nevyplatené odmeny a prémie za rok 2003 sa stáva daňovým výdavkom

11.12.2003 | Podnikanie

Pracovný odev a dane (Poradňa)

Výdavky spojené so zaobstaraním montérok a pracovnej obuvi sa zahŕňajú do daňových výdavkov, ak podnikateľ vykonáva činnosť, pri ktorej sa poskytujú ochranné pracovné prostriedky zamestnancom v zmysle nariadenia vlády

20.11.2003 | Podnikanie

Odstupné je daňovo uznateľný výdavok (Poradňa)

Vyššie odstupné a odchodné ako minimálny limit sa zdaňuje preddavkovou daňou

20.10.2003 | Podnikanie

Životné jubileum a dane (Poradňa)

Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane vo výške desať percent 1

17.10.2003 | Financie

Vyradenie hmotného majetku, jeho predaj a dane (Poradňa)

Príjem z predaja vozidla, ktoré podnikateľ používal výhradne na súkromné účely, je predmetom dane z príjmov fyzických osôb

06.10.2003 | Podnikanie