Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Aby zlatý trojuholník nebol iba pozlátený

28.04.2004, 08:49 | Kristian Slovák | © 2004 News and Media Holding

Názor |

  • Tlačiť
  • 0

Tagy

Názory

avitrojuholnik.jpg

V budúcej zjednotenej Európe zohrajú hlavnú úlohu v dráme o udržateľnom ekonomickom rozvoji a prosperite predovšetkým jednotlivé regióny. Prebiehajúca decentralizácia politickej a finančnej moci na štátnej úrovni pomaly, ale iste postupuje dopredu. Je najmä na jednotlivých samosprávach, ako sa s novými možnosťami vyrovnajú.

O miliardové firemné investície a rozvojové fondy Európskej únie už teraz nezvádzajú boj jednotlivé štáty, ale práve regióny. Aj keď stále za značnej podpory zo strany štátu.

V tomto konkurenčnom prostredí majú veľkú výhodu cezhraničné regióny, kde sa stretáva Západ s Východom. Spájajú v sebe nevyhnutné technologické a ekonomické know-how na jednej strane a dostatok možností, ochotu dobiehať vyspelejších susedov a schopnosť absorbovať akýkoľvek objem investícií na strane druhej.

Zlatý trojuholník medzi Bratislavou, Viedňou a Győrom má všetky predpoklady na to, aby sa v ostrom konkurenčnom boji s ostatnými európskymi regiónmi o firemné investície, ale aj financie z fondov únie nestratil. Potvrdzujú to lokálne autority, ako aj viacero odborných štúdií.

Zlatý je však zatiaľ len vo svojich vrcholoch, keďže distribúcia bohatstva v rámci regiónu je predbežne veľmi nerovnomerná. Podobných zlatých trojuholníkov s výhodnou geografickou polohou je v Európe viac.

Budúcnosť regiónu a úspech v konkurenčnom boji závisí v nemalej miere aj od mobility ľudí. Tá má však priamy vplyv aj na lepšiu distribúciu bohatstva a prispieva k odstráneniu pozlátka vnútri a okolo trojuholníka.

A zďaleka pritom nejde len o šancu pracovať za väčšie peniaze v Rakúsku. Ide aj o príležitosť študovať či podnikať. A hlavne o možnosť míňať peniaze zarobené kdekoľvek.

Slobodu v tomto prípade už nebudú obmedzovať hraničné priechody a s tým spojená byrokracia, ale stále nedostatočná infraštruktúra a nezmyselné prechodné obdobia.

Neschopnosť Rakúšanov postaviť pár kilometrov diaľnice alebo ich enormný záujem o bratislavské letisko sú v našich končinách dostatočne známe témy. Nie sú však jediné. Akékoľvek obmedzenia brzdia rozvoj regiónu.

V hraničných oblastiach zohrávajú mnohokrát dôležitejšiu úlohu „nenápadné“ cesty, cestičky a mosty, ktoré spájali v minulosti hraničné oblasti. Práve tu zanechala železná opona stopy, ktoré sú viditeľné aj viac ako štrnásť rokov po nežnej revolúcii.

Kedysi prirodzené regióny však už pomaly nachádzajú cestu k sebe. Či už je to na západnom Slovensku, ktoré sa automaticky ťahá k svojim západným susedom do Česka a Rakúska.

Alebo na južnom Slovensku, ktoré má prirodzene blízko do Maďarska. Spolupracovať treba tam, kde sú na to vytvorené najlepšie možnosti.

Žiť v regióne s prognózou skvelej budúcnosti je príjemné. Lenže papierové predpoklady sa samy nenaplnia.

Štát vytvorením samosprávnych krajov spravil krok prvý, návrhom nového systému daní ako zdroja príjmov pre samosprávy druhý. Šance sa však musí chopiť aj samospráva.

Hospodáriť totiž zatiaľ sama nevie. Teraz sa ponúka možnosť naučiť sa to.

Práve rôzne projekty v rámci regionálnej spolupráce sú pre samosprávy dobrým workshopom, ako sa naučiť narábať s vlastnými zdrojmi.

A tieto projekty musí byť samospráva schopná rozvážne spolufinancovať. A to najlepšie z vlastných zdrojov. O tie totiž nikoho nemusí prosiť, vie si ich aj najlepšie skontrolovať a hlavne vie, na čo ich potrebuje.

Peňazí možno nebude oveľa viac, ale menej ich nebude. Samospráva napríklad ľahšie ako štát vysvetlí občanom vyššiu daň za komunálny odpad, ako postaví modernejšiu skládku.

Za svoje činy regionálni lídri prevezmú zodpovednosť a budú musieť každý podobný projekt dobre zvážiť. A ak ich budú chcieť naozaj dobre zvážiť, budú ich musieť prediskutovať s lokálnymi autoritami na druhej strane miznúcej hranice.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Názory

Diskusia (0 reakcií)