Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Agresívni žiaci pochádzajú najmä z neúplných rodín

28.03.2016, 19:05 | SITA

Agresívni žiaci pochádzajú najmä z neúplných rodín. Sú to predovšetkým mladší chlapci. Najviac agresorov bolo na učňovke, no agresívni žiaci boli aj na priemyslovkách. Vyplýva to z výskumu Paneurópskej vysokej školy, ktorý potvrdil, že najmenej agresivity je na gymnáziách.

  • Tlačiť
  • 0

Výskum pod názvom „Úplná a neúplná rodina vo vzťahu k asociálnemu správaniu a agresii u študentov stredných škôl“ realizovali Alojz Nociar, Jana Hamade a Ján Luha z Paneurópskej vysokej školy. Výsledky z neho prezentovali v rámci druhého ročníka medzinárodnej konferencie SPAY – Social Pathology Among Youth.

„Spolu so stále častejším výskytom šikanovania začal byť čoraz citeľnejší aj problém asociálneho správania v škole aj mimo jej prostredia,“ povedal A. Nociar s tým, že oveľa viac agresorov je medzi chlapcami. Z výskumov podľa neho vyplýva pomerne častý výskyt fyzického a verbálneho útočenia na učiteľov. Od roku 2003 asociálne a agresívne správanie u chlapcov podľa A. Nociara konštantne narastalo. „Na základnej škole bola agresivita oveľa väčšia, typ školy je rozlišujúci činiteľ,“ dodal. 

Problémoví sú najmä 15 až 16-roční žiaci základnej školy, ktorí napriek veku ešte nie sú žiakmi strednej školy. V prípade stredoškolákov sa frekvencia agresívneho správania mení v závislosti od školy. Výskum potvrdil najmenej agresivity na gymnáziách. „Asociálne alebo agresívne správanie sa líšilo aj podľa typu školy v poradí od gymnázia k učňovke,“ povedal výskumník a dodal, že najviac agresorov bolo práve na učňovke a agresívni žiaci boli aj na priemyslovkách. To isté platilo aj  pri dievčatách. 

Agresori môžu mať spoločný menovateľ v rodinných záležitostiach. „Úplnosť rodiny sa ukázala značnou premennou. Asociálne správanie a agresia bolo prítomné najviac v neúplných a pozmenených rodinách,“ vysvetľuje A. Nociar, podľa ktorého žiaci z úplných rodín mali vo všetkých položkách priaznivejšie výsledky. Počet úplných rodín od roku 1995 (83,1 percent) postupne klesal, pričom v roku 2015 ich bolo už len 71,6 percent. 

  • Tlačiť
  • 0

Tagy násilie, školstvo

Diskusia (0 reakcií)