Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Ako dostať na Slovensko manažéra z tretej krajiny? Až také jednoduché to nebude.

05.09.2016, 00:00 | PR

PR Servis | Zahraniční manažéri prichádzajú na Slovensko aby rozbiehali investičné projekty, prinášajú cenné know-how, skúsenosti a zručnosti a pomáhajú pri zaúčaní miestnych špecialistov. Cesta na ich nové pôsobisko pod Tatrami však nie je zďaleka jednoduchá a prvý dojem z krajiny a úradov je pre silné žalúdky. Mnohé firmy, ktoré zabezpečujú príchod zahraničného manažéra, proces podceňujú a s vybavovaním úradných záležitostí začínajú na poslednú chvíľu, alebo príliš neskoro. Kde robia najčastejšiu chybu?

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu

Na poslednú chvíľu je neskoro

Mnohí zahraniční investori si na rozbiehanie svojich projektov povolávajú svojich skúsených manažérov. Do ich misií investujú firmy často desaťtisíce eur a od ich nasadenia neraz závisí osud celých investičných projektov. Špeciálnu pozornosť si vyžadujú osoby, ktoré na Slovensko prichádzajú z krajín mimo Európskej únie – tie totiž potrebujú pracovné povolenie. Ide o proces, ktorý v niečom pripomína Kafkov román. Na jeho úspešné zvládnutie je nevyhnutné začať s prípravou ešte pred príchodom manažéra na Slovensko. Viaceré potrebné dokumenty, ako napríklad výpis z registra trestov, či doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní totiž musia byť apostilované ešte v domovskej krajine. Zháňanie týchto dokumentov až po príchode môže byť časovo náročné. V rámci bezvízového styku pritom môže občan tretej krajiny ostať na Slovensku, resp. celom schengenskom priestore maximálne 90 dní, pričom toto číslo sa počíta za obdobie posledných 180 dní (nepomôže teda, ak osoba na jeden deň vycestuje mimo Slovenska).

Striktný zákon a striktnejšia prax

Udeľovanie pracovných povolení na Slovensku upravujú najmä dva zákony. Zákon o pobyte cudzincov a zákon o službách zamestnanosti. Zamestnanie osoby z tretej krajiny je v praxi možné dvomi spôsobmi – cez prechodný pobyt na účel zamestnania alebo vyslaním štátneho príslušníka tretej krajiny. Základný rozdiel je v tom, že v druhom prípade ostáva manažér zamestnancom zahraničnej vysielajúcej spoločnosti.. Rozhodnutie pre jeden alebo druhý spôsob je v rukách zamestnávateľov. Súvisí s ním napríklad plnenie odvodových povinností a podobne.

V oboch prípadoch vstupuje do konania v rôznom poradí cudzinecká polícia a príslušný úrad práce. Na základe doterajšej praxe posudzujú oba typy žiadostí do najmenšieho detailu. O akceptovaní či zamietnutí žiadosti často rozhodujú detaily a tým pádom aj drobné chybičky. Napríklad aj to, či žiadateľ spĺňa požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania alebo správne dátumy

Za chyby sa platí

A v prepočte môže ísť o poriadne vysoké sumy. Už samotné vyslanie zamestnanca stojí firmy nemalé peniaze. Chyby pri podávaní dokumentov, alebo ich neskoré vybavenie môžu oddialiť nástup manažéra do funkcie o dni aj mesiace. Ešte horšie je to v prípade, ak osoba, ktorá prišla na Slovensko nesplní lehoty na vycestovanie, alebo začne s výkonom činnosti bez potrebných povolení. V takom prípade riskuje až administratívne vyhostenie so zákazom vstupu na 1 až 10 rokov, ktoré sa môže týkať nielen Slovenska ale aj všetkých členských štátov EÚ, európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

Najdôležitejší/šie termíny na vybavenie pracovného povolenia:

 1. V prípade, že slovenský zamestnávateľ má záujem prijať do pracovného pomeru štátneho príslušníka tretej krajiny je potrebné:
  •    30 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania inzerovať voľné pracovné miesto.
  •    Cudzinecká polícia má 90 dní na rozhodnutie o žiadosti (v prípade niektorých štátnych príslušností, alebo významných zahraničných zamestnávateľov iba 30 dní).

 2. V prípade vyslania štátneho príslušníka 3. krajiny, ktorý ostáva v pracovnom pomere so zahraničným zamestnávateľom:
  •    Úrad práce vydá povolenie na zamestnanie do 30 dní
  •    Cudzinecká polícia má 90 dní na rozhodnutie o žiadosti (v prípade niektorých štátnych príslušností, resp. významných zahraničných zamestnávateľov 30 dní)

Aké pokuty hrozia zamestnávateľom alebo zamestnancom?

Maximálna výška udelenej alebo možnej pokuty za porušenie povinností na úseku pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov je v prípade zamestnávateľa až 3 300 € a v prípade zamestnanca (cudzinca) 1 600 €.

Navyše, v prípade zamestnávania cudzinca bez príslušného povolenia ide o nelegálne zamestnávanie, za ktoré môže zamestnávateľ dostať pokutu od 2 000 do 200 000 €.

Strategické investície v osobitnom režime

V niektorých prípadoch je možné zamestnať, resp. vyslať na Slovensko zamestnancov štátnej príslušnosti krajiny, ktorej občania môžu cestovať na Slovensko v rámci bezvízového styku až na dobu 90 dní v rámci kalendárneho roka aj bez toho, aby mali vydané pracovné povolenie. Týka sa to osôb pracujúcich pre významných zahraničných investorov na Slovensku, prípadne osôb ktoré na základe obchodnej zmluvy vykonávajú dodávku tovarov, alebo služieb – napríklad montáž výrobnej linky. Povinnosťou je v tomto prípade iba informovať príslušný úrad práce podľa miesta výkonu práce. Špeciálnou kategóriou sú tiež konatelia spoločností. Tí totiž nezískavajú prechodný pobyt na účel zamestnania ale podnikania. V ich prípade sa pri predlžovaní povolenia neposudzuje osoba, ale spoločnosť, v ktorej vykonávajú funkciu konateľa.

Rudolf Sivák, Dalimír Jančovič, FUTEJ & Partners
Spoločnosť je členom Združenia pre rozvoj investícií (ISA)

ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich služby pre zahraničných investorov. Združenie pracuje ako „think-tank“ alebo „support base“ pre potreby SARIO a jeho marketingové a projektové činnosti doma i v zahraničí. Zduženie priamo a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre prezentáciu investícií a ich benefitov pre rozvoj Slovenska a jeho regiónov.

pr_seesame_isa_mensia

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu

Tagy Futej, ISA, tretie krajiny, Zahraničné investície, zamestnávanie