Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako odštartovať vaše podnikanie: živnosť je prvý krok

16.02.2017, 19:45 | Zuzana Kollárová | © 2017 News and Media Holding

Stať sa živnostníkom je dnes rýchle. Na okresnom úrade (odbore živnostenského podnikania) podľa miesta vášho bydliska vypíšete formulár na ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti. Ten je zároveň aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, teda živnostenského listu.

  • Tlačiť
  • 0

Najskôr sa však rozhodnite, aké obchodné meno budete mať. Pre živnostníka, teda samostatne zárobkovo činnú osobu, platí pravidlo, že na začiatku názvu musí byť vaše meno a priezvisko. Za ním môže, ale nemusí, nasledovať ešte názov firmy.

Ak ide o remeselnú alebo viazanú živnosť, vo formulári nájdete zoznam dokladov, ktoré musíte priložiť (napríklad výučný list, vysvedčenie, diplom) k ohláseniu. Ak ste v ohlásení vyplnili inú adresa miesta podnikania ako vaše bydlisko, priložiť musíte napríklad list vlastníctva, nájomnú zmluvu alebo súhlas s užívaním nehnuteľnosti.

Téma TRENDU

Úradník vám môže pomôcť pri výbere predmetu podnikania. Za jeden sa pri voľnej živnosti platí 5 eur, pri remeselnej alebo viazanej živnosti je to 15 eur. Kolky vopred kupovať nemusíte, správny poplatok uhradíte v hotovosti alebo aj platobnou kartou priamo na úrade.

V oznámení musíte vyznačiť deň začatia živnosti, ak má byť neskorší ako deň ohlásenia, to či budete mať pre niektorý predmet podnikania svojho zástupcu. V takomto prípade musíte vyplniť aj časť, ktorá obsahuje jeho identifikačné údaje, zoznam predmetov podnikania. Súčasťou formulára sú aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov, prihláška na zdravotné poistenie a vašu registráciu na daň. Úrad za vás automaticky vybaví výpis z registra trestov, prihlási vás ako SZČO do zdravotnej poisťovne a na daňový úrad. Do Sociálnej poisťovne sa zatiaľ nemusíte prihlasovať. Poisťovňa vás po podaní prvého daňového priznania prihlási a aj vám vypočíta povinné sociálne odvody.

Živnosť si môžete vybaviť aj cez portál www.slovensko.sk (Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto), ak máte občiansky preukaz s čipom a zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy sa vkladajú naskenované v PDF formáte. Živnostenský list vám úrad pošle do elektronickej schránky alebo poštou na vašu adresu. Pri založení živnosti cez internet správny poplatok za predmet podnikania neplatíte. Pri remeselnej alebo viazanej živnosti je poplatok 7,50 eura za každý jeden predmet podnikania.

Ako rýchlo to vybavíte

Živnosť – Živnostenský list vybavíte do 3 dní. Podnikať môžete ako SZČO už od dňa, kedy ste ohlásili podnikanie na okresnom úrade.

Eseročka – Eseročku vám obchodný register zaregistruje do 14 dní. Živnostenský list eseročky získate do 3 dní, daňový úrad má 5 dní na vydanie potvrdenia, že nemáte daňový dlh. Potrebujete aj čas na prípravu spoločenskej zmluvy.

Koľko platíte

Za jeden predmet voľnej živnosti platí podnikateľ i eseročka 5 eur, cez internet je to bez poplatku.

Eseročka – Platí poplatok za zápis do obchodného registra 300 eur. Založenie firmy na kľúč je len o málo drahšie. Cez internet zaplatíte 150 eur.

Okresný úrad vám vydá živnostenský list do troch dní odo dňa ohlásenia živnosti. Podnikať môžete začať už v deň ohlásenia. Z daňového úradu vám poštou príde oznámenie o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ). Toto číslo budete uvádzať na faktúrach a budete ho používať pri kontakte s daňovým úradom. Využívať môžete svoj osobný účet v banke, založenie podnikateľského účtu nie je povinné.

Namiesto živnosti hneď eseročka

Do podnikania môžete vhupnúť odvážnejšie. Založíte si eseročku. Ak ste zakladateľom len vy, budete potrebovať zakladateľskú listinu, ak do podnikania idete dvaja, budete potrebovať spoločenskú zmluvu. Vzory zmlúv možno nájsť na internete. Podpisy zakladateľov na spoločenskej zmluve alebo zakladateľa na zakladateľskej listine musia byť úradne overené. Notár si za podpis vypýta 2,39 eura, na okresnom úrade 1,50 eura.

Eseročka si musí vybaviť na okresnom úrade živnostenský list. Úrad vyžaduje notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá žiadosť vybavuje. Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva je prílohou žiadosti.

Minimálna výška základného imania s.r.o. je 5 000 eur. Každý zo zakladateľov musí vložiť minimálne 750 eur. V spoločenskej zmluve musia zakladatelia určiť správcu vkladu.

Pri dokladovaní základného imania stačí iba písomné vyhlásenie správcu vkladu. Týmto sa založenie eseročky výrazne zjednodušuje. Zakladatelia spoločnosti už nemusia otvárať účet v banke, vložiť naň 5 000 eur, ani si vyžiadať z banky výpis z účtu, či iné potvrdenie.

Správca vkladu musí písomné vyhlásenie o splatení vkladu priložiť k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra. K zápisu potrebuje zakladateľ potvrdenie od daňového úradu, že nemá nedoplatok na dani vyšší ako 170 eur. Daňový úrad vydá v takomto prípade súhlas so zápisom do piatich dní.

Eseročka vzniká ku dňu, ku ktorému je zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis sa musí podať do 90 dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Súdny poplatok za prvý zápis s.r.o. do obchodného registra je 300 eur. Ak je návrh podaný elektronicky je to polovica.

Ak nevyužijete služby jednotného kontaktného miesta a spolu s ohlásením živnosti neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok ktorý vás čaká, je registrácia na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo.

Novou povinnosťou pre firmy je, že s úradmi už od júla 2017 musia komunikovať cez elektronickú schránku.

V titulkovej téme aktuálneho TRENDU 7/2017 píšeme o tom, Ako naučiť Slovákov podnikať

  • Tlačiť
  • 0

Tagy podnikanie, s.r.o., živnosť

Diskusia (0 reakcií)