Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom
Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

Anketa: Pomôže jediná poisťovňa zdravotníctvu?

15.09.2012, 07:00 | Daniela Rifaiová | © 2012 News and Media Holding

Názor | Osobnosti z oblasti zdravotníctva odpovedali pre portál ZdravéZdravotníctvo.sk

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 24

Dusan_Zachar

Dušan Zachar, analytik INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy

Prípadné zavedenie unitárneho systému by nebolo garanciou lepšie fungujúceho zdravotníctva, skôr naopak. Štát, ktorý má aj v súčasnosti najzásadnejší vplyv v zdravotníctve, a to cez najväčšiu poisťovňu, najväčšie nemocnice, regulátora a normotvorcu, by si ešte väčšmi posilnil svoj monopol a konflikt záujmov so všetkými negatívami, ktoré tieto javy sprevádzajú. Vytratil by sa nesmierne dôležitý tlak súkromných poisťovní na poskytovateľov, aby liečili pacientov kvalitnejšie a efektívnejšie. Z trhu by odišlo inovatívne know-how, napríklad pri manažovaní pacienta a zavreli by sa dvere pred novými zahraničnými investormi, ktorí by mohli pomôcť rozvoju slovenského zdravotníctva.

sukel_anketa

Ondrej Sukeľ, viceprezident Slovenskej lekárnickej komory

Z pohľadu verejného lekárenstva je v súčasnosti ťažké odpovedať na túto otázku, keďže ešte nie je zrejmá definitívna legislatívna podoba tohto zámeru vlády. Ale keďže ani v súčasnosti neexistuje medzi poisťovňami nejaká súťaž, napríklad v úhrade liekov a zdravotníckych pomôcok nad rámec kategorizácie, neočakávame v tomto segmente nejaké zásadné zmeny v neprospech pacienta. Ostáva veriť, že jedna zdravotná poisťovňa bude riadená odborne, a že pri uzatváraní zmlúv nebudú zvýhodňované záujmy konkrétnych ľudí a obchodných subjektov.

Mesaros_anketa

Štefan Mesároš, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS)

Oba systémy majú svoje výhody aj nevýhody, ale SAFS nie je v tejto otázke arbitrom. Pre nás je kľúčové, aby bol systém zdravotníctva nastavený v prospech pacientov. Za zásadné považujeme, aby boli všetky zdroje, ktoré do zdravotníctva tečú, využívané v prospech pacienta a na jeho liečbu. A aby tento proces bol transparentný a férový.

levyova_anketa (1)

Mária Lévyová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Rada komory sa zaoberala vládnym návrhom vytvorenia unitárneho systému zdravotného poistenia, ktorý by mal zefektívniť vynakladanie finančných zdrojov. Súčasný stav nenapĺňa očakávania ani občanov, ani sestier a pôrodných asistentiek. Navrhované formy, ktoré by mali viesť k vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne, si budú vyžadovať nemalé finančné zdroje, preto by bolo vhodné otvoriť verejnú diskusiu na túto tému a vysvetliť, aký prínos bude mať uvedený návrh pre občanov a zdravotníkov. Je vhodné otvoriť diskusiu aj o prípadnom nepovinnom poistení, alebo spustiť verejnú kampaň za účelom prepoistenia občanov do jedinej štátnej zdravotnej poisťovne.

Pazitny_anketa

Peter Pažitný, riaditeľ Health Policy Institute

Prechod na jednu poisťovňu je zástupný problém. Výhody jednej poisťovne sú iba zdanlivé a zďaleka nevyvážia benefity, ktoré súčasný systém poistencom poskytuje. Namiesto tohto zástupného problému by som vláde poradil venovať pozornosť definícii zákonného nároku, posilňovaniu nezávislosti Úradu pre dohľad a zlepšeniu efektívnosti štátnych nemocníc.

Branislav_Sepeši

Branislav Sepeši, lekár a jeden zo zakladateľov Fóra nezávislých názorov

Optimálny systém zdravotného poistenia by mal obsahovať pluralitu zdravotných poisťovní a rozdelenie aktuálneho poistného na povinne solidárnu časť, ktorú pacient zverí slobodne vybratej poisťovni, a ktorá bude hradiť akútnu starostlivosť a nepovinnú časť, ktorou si pacient zabezpečí štandardnú starostlivosť. Tento model motivuje poisťovne k snahe získať od pacienta celú sumu zdravotného poistenia prostredníctvom spomínaných služieb a pacienta motivuje k väčšej zodpovednosti za starostlivosť o vlastné zdravie.

visolajsky

Peter Visolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia

Myslím si, že systém jednej zdravotnej poisťovne môže Slovensku pomôcť. Neznamená to však, že súhlasím so systémom, akým sa to snaží zabezpečiť táto vláda. V každom prípade je viac ako naivné si myslieť, že pri súčasnom systéme troch poisťovní funguje nejaký trh či konkurencia. Platiaci poistenec nemá ani potrebu ani možnosť svoje vložené financie kontrolovať. Ak by mal fungovať trh, ktorý je deformovaný dvoma zákonnými povinnosťami – povinnosť platiť poistné a povinnosť ošetriť pacienta, musí byť tento systém vykorigovaný treťou zákonnou povinnosťou - povinnosť poisťovne za adekvátne vykonanú liečbu zaplatiť.  Myslím si, že možnosť jednej zdravotnej poisťovni je v súčasnom systéme pre Slovensko menším zlom ako keď si zo zákonom garantovaného balíka odsýpajú tri poisťovne.  

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • 24

Tagy Názory, zdravotníctvo