Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Až 92 percent obcí má menej ako 3-tisíc obyvateľov. Zlučovať sa nechcú

05.02.2020, 07:24 | TASR

Hlavným problémom územnej samosprávy na Slovensku je jej roztrieštenosť. Až 92 percent všetkých obcí má menej ako tritisíc obyvateľov. O dobrovoľné zlučovanie však obce so znižujúcim sa počtom obyvateľov nejavia záujem, uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

  • Tlačiť
  • 15

Rezort vidí problém v nedostatočnej motivácii pre obce. Nemyslí si, že ide o zložitý proces. Obce, ktoré by mali záujem o zlúčenie, musia najprv vyhlásiť miestne referendum.

„V prípade, ak obyvatelia obce súhlasia so zlúčením, obec uzavrie dohodu o zlúčení s príslušnou zlučovanou obcou alebo obcami a následne tieto obce podajú návrh na zlúčenie vláde SR, ktorá je oprávnená zlúčiť obce nariadením,“ približuje rezort.

Spoločný obecný úrad

Na novom názve sa môžu zlučované obce dohodnúť. V opačnom prípade ho navrhne ministerstvo vnútra. Zlúčením obcí vzniká nová obec, pôvodné zaniknú. Obce môžu spolupracovať aj bez zlúčenia, a to na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.

Neprehliadnite

„Predmetom takejto zmluvy môže byť aj zriadenie takzvaného spoločného obecného úradu (SOÚ), keď ide o spoločný výkon kompetencií jednotlivých obcí,“ vysvetľuje ministerstvo. Výhodou je, že každá obec si môže zachovať svoju identitu a zároveň si sama určiť, ktoré pôsobnosti budú vykonávané prostredníctvom SOÚ.

Podľa údajov MV SR v súčasnosti funguje asi 230 SOÚ. Ako doplnila M. Paulenová, väčšina zriadených úradov sa stará o administratívnu podporu pri prenesenom výkone štátnej správy. Nefunkčnú obec možno podľa zákona pričleniť k inej. Ide o obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu.

Okresný úrad v tomto prípade zvolá zhromaždenie obyvateľov, na ktorom prerokuje potrebu pričlenenia a postup. Následne vyzve susednú obec, ku ktorej má byť obec pričlenená. V prípade, že vyzvaná obec s pričlenením nesúhlasí, okresný úrad v sídle kraja vyzve ďalšiu susediacu obec.

Nový právny inštitút

Návrh na pričlenenie obce predkladá okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra. O pričlenení rozhoduje vláda, nefunkčná obec zaniká. Susediaca obec môže získať jednorazový príspevok na podporu plynulého chodu obce.

Jedinou obcou, ktorá v súčasnosti spĺňa podmienky na pričlenenie k susediacej obci, je obec Ondavka v okrese Bardejov. „Ide o prvý prípad, keď sa uplatňuje tento nový právny inštitút,“ uviedlo ministerstvo. Zhromaždenie bolo zvolané začiatkom júla 2019, súčasne sa začalo konanie o pričlenení obce.

„Momentálne Okresný úrad Prešov naďalej zisťuje finančnú situáciu obce Ondavka, aby následne mohol vyzvať susediacu obec Becherov na zabezpečenie súhlasu s pričlenením,“ uviedlo ministerstvo. Slovensko má podľa údajov MV SR momentálne 2 927 obcí. Ich počet sa vzhľadom na prísnejšie nastavené podmienky rozdeľovania obcí a na nezáujem obcí o zlučovanie nemení.

  • Tlačiť
  • 15