Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Banskobystrické inšpirácie 2: Primum non nocere

13.11.2012, 00:00 | PR

Druhý ročník tematicky bohatej a kvalitne obsadenej zdravotníckej konferencie na strednom Slovensku (Inzercia)

  • Tlačiť

Foto PR clanok

Bezpečnosť pacienta, neefektívna a zbytočná liečba či efekt liekového zákona 2011 (vzťah farmafirma a lekár) sú témami medzinárodnej odbornej konferencie Banskobystrické inšpriácie, ktorú organizuje občianske združenie Fórum nezávislých názorov (FNN) v hoteli Kaskády v dňoch 30.11.-1.12.2012.  Odborným garantom podujatia s 11-timi CME kreditmi je slovenská kancelária WHO. Organizátori veľmi citlivo vnímajú fakt, že medicína sa stále viac vzďaľuje svojmu prvotnému zmyslu – snahe čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie pomôcť chorému. Naopak, stále viac ju kontaminuje zištná motiváca ovplyvňovať diagnosticko-terapeutické postupy smerom k zvýšeniu materiálneho benefitu tých, ktorí zdravotnú starostlivosť zabezpečujú.

Namiesto jednoduchých, lacných a účinných algoritmov sa v praxi mnohokrát používajú zložité postupy, udržanie kvality ktorých je finančne významne náročnejšie. Inšpirácie preto venujú efektívnym, kvalitným postupom a kritike tých zbytočných samostatný blok, v rámci ktorého s prednáškou vystúpi napríkla profesor Juraj Melicherčík, známy slovenský kardiológ pôsobiaci v Nemecku, či profesor Günther Leiner, prezident Európskeho zdravotníckeho fóra Gastein:  „Nepotrebné zdravotnícke výkony predstavujú závažný celoeurópsky problém, ktorý je potrebné rozhodne riešiť. Vzhľadom na odlišnosť zdravotníckych systémov (výkony a ich účtovanie) v krajinách EÚ, je to nepochybne náročná a dlhodobá úloha. Avšak zvyšovať povedomie o probléme a tým naštartovať diskusiu o celoeurópskych štandardoch kvality, na základe ktorých by bolo možné precíznejšie identifikovať nadbytočnú a nedostatočnú starostlivosť, je dôležitým prvým krokom tým správnym smerom“, tvrdí Leiner.

Nemenej významným spíkrom bude aj lekár a autor bestselleru Zlá medicína (Schlechte medizin) Gunter Frank z nemeckého Heidelbergu: „Hranicu medzi zdravím a chorobou vždy definovali štandardné hodnoty. V posledných 50-tich rokoch pozorujeme znižovanie týchto hodnôt z ekonomických dôvodov, avšak bez medicínskeho opodstatnenia. Nerešpektovanie štatistík v medicínskej vede spôsobuje, že milióny pacientov podstupujú nepotrebné terapie so závažnými vedľajšími účinkami. Takéto neustále porušovanie pravidiel vedie aj v iných oblastiach k zákrokom, ktorých efekt nie je dokázaný, závažnosť ich vedľajších účinkov však možno prirovnať k chemoterapii“, stojí v anotácii Frankovej prednášky. FNN pripravuje preklad a vydanie Frankovej knihy na rok 2013.

A je to zároveň takmer rok, čo je v platnosti nový liekový zákon. FNN využilo príležitosť aktívne sa zapojiť do pripomienkového konania jeho pripravovanej novely. Extrémne vysoká spotreba liekov na Slovensku a tomu priamo úmerné náklady z rozpočtu zdravotných poisťovní sú len tým najzásadnejším problémom slovenskej liekovej politiky. Spolu s ním i mnohé ďalšie otvoríme v samostatnej sekcii Efekt zákona o lieku 2011, vzťah farmafirma a lekár. Tento rok bude hlavnou témou „bezpečnosť pacienta“.

Organizátori sa jej rozhodli venovať a zvýšiť povedomie odborníkov. Ide o problematiku, bez ktorej sa v zahraničí už nezaobíde ani jedna odborná konferencia, a ktorá sa už stala dokonca samostatnou špecializáciou. U nás však stále prevažuje názor, že bezpečnosť je inherentnou súčasťou všetkých medicínskych postupov a nie je potrebné zaoberať sa ňou samostatne. „Rastúci počet nežiaducich udalostí však svedčí o opaku. Medicína je nesmierne a čím ďalej tým viac komplexná profesia a lekár musí mať dnes viac než kedykoľvek predtým na pamäti jej extrémnu rizikovosť. Motto tohto ročníka konferencie Primum non nocere k sústredenejšej pozornosti priamo vyzýva“, povedal predseda Fóra nezávislých názorov Branislav Sepeši. Prednášať v tejto oblasti budú okrem iných aj experti z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, WHO a ďalší.

Predbežný program konferencie nájdete na adrese: http://bbinspiracie.fnn.sk/program/

Registrácia bola spustená na http://bbinspiracie.fnn.sk/registracia/ a beží do 24.11.2012. Výška konferenčného poplatku na oba dni je 9 eur. Zaregistrovať sa môžete prostredníctvom jednoduchého formulára.  Viac informácií Vám radi poskytneme na emailových adresách: info@fnn.sk, bbinspiracie@fnn.sk.

  • Tlačiť

Tagy zdravotníctvo