Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bardejov po rokoch dokončil priemyselný park, hľadá investorov

31.01.2016, 10:38 | SITA

Mestu Bardejov sa po dlhodobých prieťahoch podarilo dokončiť a skolaudovať hnedý priemyselný park. Ako informoval primátor mesta Bardejov Boris Hanuščák, park je už kompletne stavebne, administratívne aj finančne uzavretý.

  • Tlačiť
  • 0

S realizáciou projektu Mestský hnedý priemyselný park podporeného z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa začalo už v roku 2008, kedy mestskí poslanci rozhodli o jeho revitalizácii.

Pôvodný termín ukončenia výstavby bol naplánovaný na koniec decembra 2010. V roku 2010 však výstavbu prerušilo vyšetrovanie pre podozrenie zo subvenčného podvodu. To sa napokon nepotvrdilo.

Dodatky k zmluve s dodávateľom stavby ale opäť skomplikovali situáciu v roku 2012, kedy bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Financovanie preto bolo pozastavené a opäť sa obnovilo až v minulom roku.

Mestu ale bola krátená 10,3-miliónová dotácia o takmer 1,96 milióna eur. Podľa dohody o splátkach musí mesto vrátiť späť na účet ministerstva hospodárstva do apríla 2018 ešte čiastku takmer 1,07 milióna eur, pričom do konca januára bola z uvedenej sumy vrátená časť vo výške 160 524 eur.

„Dohodli sme sa na splátkovom kalendári na tri roky. Splácať budeme z výnosu z nájmu. Potom to bude čistý zisk pre mesto,“ uviedol primátor.

Využiteľná pracovná plocha parku nachádzajúceho sa v areáli bývalého podniku JAS Bardejov je vyše 13,5 tisíca metrov štvorcových. V grantových podmienkach má mesto zakotvenú podmienku do piatich rokov od kolaudácie vytvoriť 250 pracovných miest. Podľa primátora by to nemal byť problém, keďže záujemcov o investovanie v ňom je viacero a už v súčasnosti by mesto vedelo celý priestor v priemyselnom parku zaplniť.

Ísť má o odvetvia, ktoré majú v Bardejove tradíciu ako sú obuvníctvo, strojárenstvo, či odevný priemysel. Aktuálne čakajú na vyjadrenie skupiny brazílskych podnikateľov, ktorí začiatkom decembra navštívili mesto a prezreli si priestory parku. Zastupovali pritom viaceré zväzy priemyslu – elektrotechnický, strojárenský i obuvnícky. V januári sa mestu ozvali a s ponukou na rokovanie chcú prísť v priebehu marca.

Podľa B. Hanuščáka sa pritom mesto nechce pri obsadzovaní priestorov unáhliť a dohadovať sa s investormi o pracovných miestach za každú cenu.

„Chceme, aby podľa možnosti to boli pracovné príležitosti s vyššou pridanou hodnotou. Od toho sa odvíjajú aj priemerné platy a kvalifikácia pracovnej sily,“ uzavrel primátor.

Prvých investorov chce mesto v priemyselnom parku mať do konca prvého polroka. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je okres Bardejov deviatym v poradí s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku. K decembru 2015 bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 18,43 percenta.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy investori, priemysel, priemyselný park

Diskusia (0 reakcií)