Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Bratislava tlačí pred sebou balík pohľadávok za 50 miliónov. Možno sú fiktívne

04.02.2020 | Jozef Ryník

Diskusia (4 reakcie) Pravidlá diskusie

04.02.2020 | mánička

Vo finstate je len správa audítora za r. 2015. Kto bol potom audítorom Hlavného mesta Bratislava a aká je jeho zodpovednosť??

04.02.2020 | petdv

Audítorom bola spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o., a audítovali Hlavné mesto za roky 2014 až 2018, pričom v každej správe dali podmienený názor, lebo v UZ boli položky, ktoré nevedeli identifikovať. Ich zodpovednosť je, povedzme si pravdu, nulová. V poslednej správe audítora síce identifikovali aj pohľadávky za 76 mil. eur (v predchádzajúcich správach nie je o tom ani zmienka), ku ktorým nemá Mesto žiadne, alebo minimálne podklady. Podľa všetkého však malo ísť o pohľadávky, ktoré malo mesto voči svojej zriaďovateľskej ogranizácii Generálny investor Bratislavy. Iné tam nespomínali. Tu je vidno, že väčšina auditov je úplne zbytočná a slúži len na vyťahovanie peňazí. Lebo ak im "ušlo" 50 mil. EUR na nejakých ďalších pohľadávkach, tak je to veľký problém. Podľa všetkého však ide o pohľadávky, ktoré vznikli veľmi dávno, napr. tá voči JT Real Estate, a.s. bola splatná už v roku 2004 a možnosť vymôcť ju bola už nulová. Vzhľadom k tomu, že k 31.12.2017 majú na pohľadávkach 84 mil. EUR a opravné položky sú 77 mil. EUR, tak reálne pohľadávky sú len 7 mil EUR. Zbežne som prechádzal aj predchádzajúce UZ a v roku 2015 došlo k výraznému navýšeniu opravných položiek. Predpokladám, že v tomto období nastal "pokus" o zreálnenie UZ a k pohľadávkam, ktoré asi nevedeli identifikovať, alebo boli identifikované ale už boli premlčané, vytvorili opravné položky.

05.02.2020 | Brano L.

Skôr problém je v tom, že auditori sú platení z peňazí objednávateľa, pričom majú poskytnúť nezávislý pohľad.
Čo si vyžaduje silnú schopnosť nebyť ovplyvniteľný a asi aj silnú kontrolu samotných auditorov. Možno riešenie by bolo zaviesť auditorskú činnosť cez NKÚ. Ale ako vždy je to o ľuďoch, ak sa do takej inštutúcie dostanú "mäkkýše", tak takí zauditujú aj "h..vno".

04.02.2020 | petdv

Ešte jedna zaujímavosť. V roku 2014, keď sa uchopil moci Nesrovnal, tak boli vytvorené rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory vo výške 56 mil. EUR, konečný zostatok bol 57 mil. EUR. K 31.12.2017 boli už rezervy na tieto spory len vo výške 16,6 mil. EUR. V roku 2018 prišiel Vallo a rezervy sa zvýšili o 30,1 mil. EUR. Bohužiaľ, vedenie miest nechce vytvárať rezervy na aj prebiehajúce súdne spory, ktoré vznikli počas ich "vlády" a audítori toto konanie akceptujú. Nie je to jediný príklad. Akonáhle však príde nový primátor, tak zrazu nie je problém s vykazovaním rezerv na takéto spory, lebo môžu sa chváliť, koľko EUR uchránili v prípade vyhratého súdneho sporu. Inak pri každej výročnej správe, v poznámkach a aj v záverečnom účte by mala byť povinnosť krátko informovať o prebiehajúcich ako aj hroziacich súdnych sporoch a aj o výške, o ktorú sa mestá sporia. Bohužiaľ z vyššie uvedených dôvodov to primátori a starostovia nerobia a audítori daný stav bez problémov akceptujú.